Logo groeiendbest.nl

Dodenherdenking Kruispark zet de juiste toon

Burgemeester Ubachs:"Wij hebben de morele plicht om de democratie te onderhouden"

Ingetogen en vol respect werden op 4 mei in het Kruispark de doden herdacht die als gevolg van oorlogsgeweld zijn gevallen. De belangstelling voor Dodenherdenking was ook dit jaar weer groot. In dichte rijen vormden de van alle kanten toegestroomde aanwezigen kringen rondom het oorlogsmonument. Burgemeester Hans Ubachs las de namen voor van alle oorlogsslachtoffers.

Bij de herdenkingsplechtigheid worden alle Nederlanders oorlogsslachtoffers, burgers en militairen herdacht die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.
In aanwezigheid van het voltallig college van burgemeester en wethouders, leden van atletiekvereniging Generaal Michaëls, het gilde St. Odulphus, scouting en leden van de Jeugdraad van Best werd om 20.00 uur twee minuten stilte gehouden ter nagedachtenis. Het gilde bracht een vendelgroet. Op dat moment voelt de ernst van de herdenking zich het ingrijpendst. De stilte, het geruis van de fraaie bomen in het park en het gekwetter van de vogels zetten de aanwezigen aan tot het overdenken van het lot van de gevallenen. Ook dit jaar weer opvallend veel jeugd bij de herdenking. Een teken dat gedenken ook hen aanspreekt in de overtuiging dat oorlog moet worden uitgebannen.


Belang

Burgemeester Ubachs herinnerde eraan dat Best in de Tweede Wereldoorlog van strategisch belang was en dat er flink is gevochten om Best en Nederland bevrijd te krijgen. Ook noemde de burgemeester de rol van de Schotse bevrijders. "Vrijheid is nu een vanzelfsprekendheid", sprak Ubachs. "Maar vrijheid en democratie vereisen onderhoud. Ook dichterbij zien we de teloorgang van de democratie. Wij moeten geen blijk van onverschilligheid tonen. Wij hebben de morele plicht om de democratie te onderhouden."


Muziek

Naast het leggen van kransen door het college, een vertegenwoordiging van de gemeenteraad en Jeugdraad, de veteranen, scoutinggroep 'Oud Best' en individuele burgers en groepen maakt passende muziek een belangrijk deel uit van de herdenking. Harmonie St. Caecilia speelde vooraf sfeervolle muziek. Het Wilhelmus werd gezongen, de Last Post werd gespeeld en de herdenking werd afgesloten met een lied.

In de Koetshuistuin werd na de ceremonie een culturele avond gehouden. Toneelgroep Bluv trad o.a. op met een preview van 'Oorlogstuig'.

Meer berichten