Logo groeiendbest.nl
Foto:

Gemeente wil voormalig centrum De Wig verkopen aan 'thuis

Appartementen met bergingen in het pand

Het pand aan Iman van den Boschstraat 2a, waar voorheen Educatief centrum De Wig was gevestigd, staat al geruime tijd leeg. Nadat door De Wig de huur was opgezegd is intensief onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor herontwikkeling van het pand. De voorgestelde scenario's bleken niet haalbaar. De gemeente zet nu in op verkoop van het pand aan woningcorporatie 'thuis. 'thuis kan het pand ombouwen tot appartementen met bergingen. De gesprekken daarover moeten nog worden gevoerd.

Verkenning verhuur en verkoop pand

Met diverse partijen is in de afgelopen jaren gesproken over verhuur of verkoop van het pand. Er is gesproken over het realiseren van een gezondheidscentrum, combinaties van wonen en zorg, een werkplaats voor mensen met een ondersteuningsvraag en een fitnessruimte. Alle mogelijke geïnteresseerden zijn vanwege uiteenlopende redenen afgehaakt.
Wethouder Marc van Schuppen (Best Open) is vooral teleurgesteld dat er in De Wig geen gezondheidscentrum wordt gerealiseerd. "Daarmee zouden we een invulling hebben gevonden voor één van de aanbevelingen vanuit de wijk", aldus Van Schuppen. "Wij hebben overleg gevoerd met het huisartsencollectief, maar dat is niet gelukt. Men wil graag een nieuw project aan de Veldweg realiseren, dichtbij een nieuwe wijk. Het is teleurstellend dat wij niet tot overeenstemming zijn gekomen."


Onderzoek PlaatsLab

Adviesbureau PlaatsLab kreeg van de gemeente de opdracht om de mogelijkheden voor herbestemming te onderzoeken. Onderdeel van de opdracht betrof onderzoek naar de bouwkundige mogelijkheden van het gebouw en het in kaart brengen van de behoefte van de omgeving. In het onderzoek werden verschillende partijen betrokken, waaronder corporatie 'thuis, Welzijn Best en de bewoners en winkeliers van Wilhelminadorp.
PlaatsLab kwam bij de uitwerking van de opdracht tot 3 mogelijke scenario's: 1. Zorg- en ontmoetingscentrum 2. Samenwerking met Welzijn Best-Oirschot (WBO) 3. Verkoop aan woningbouwcorporatie.

Ontmoeten

Van Schuppen: "Er is gekozen om het scenario verkoop aan een woningbouwcorporatie met de opdracht om invulling te geven aan ontmoeten en zorg verder uit te werken. Vervolgens zijn met 'thuis gesprekken gevoerd over de wijze van invulling en haalbaarheid van dit scenario. Uiteindelijk bleek voor 'thuis de combinatie van wonen en ontmoeten en zorg financieel niet haalbaar."


Huisvesting statushouders

Tegelijkertijd speelde de urgentie om statushouders te huisvesten. Ook het pand aan Iman van den Boschstraat 2a kwam hiervoor in beeld. Inmiddels heeft 'thuis de voormalige schoolwoningen aan de Zweefheuvel aangekocht en zijn er tijdelijke units geplaatst in Dijkstraten. Hierdoor heeft 'thuis het pand niet meer nodig voor het huisvesten van deze doelgroep.
Met vertegenwoordigers van de winkeliersvereniging zijn diverse gesprekken gevoerd over mogelijke invulling van het pand. Door hen zijn ook verschillende partijen aangedragen. De gesprekken met deze partijen zijn op niets uitgelopen.

Meer berichten