Logo groeiendbest.nl
Veel bussen moesten nu elders parkeren
Veel bussen moesten nu elders parkeren (Foto: )

Aquabest voelt zich ernstig gedupeerd door nalatigheid van de gemeente Best

Afgelopen zaterdag vond op Aquabest het event Kingsday plaats. Zo'n 45.000 gasten bezochten het prachtige event rondom de plas. Aquabest is destijds aangewezen als regionaal eventterrein en kent zodoende veel events.

De SRE heeft destijds heel veel geld gestoken in de infrastructuur rondom de plas. Onlangs is de fietsbrug plots ingestort, de betonnen dragers staan er nog. Nu heeft de gemeente Best besloten 1 of mogelijk 2 jaar uit te trekken om de brug te renoveren. Dit omdat ze die wellicht willen verplaatsen, hetgeen volstrekt onzinnig is.


Gedupeerd

"Aquabest is ernstig gedupeerd en de veiligheid van de bezoekers is beslist in het gedrang", vindt eigenaar Roland van Pelt. "Afgelopen zaterdag hebben zo'n 20.000 bezoekers de Eindhovenseweg moeten nemen die daar helemaal niet voor geschikt is en eerder lijkt op een snelweg. De organisatie heeft in overleg met de politie barrières geplaatst om de bezoekers daarachter de noodzakelijke veilige oversteek te garanderen. Extra kosten voor 1 dag € 8.000,-"


Houten brug

In het najaar van 1991 is over het Wilhelminakanaal een houten fietsbrug aangelegd. Deze brug tussen de Terraweg en de NCB-weg was bedoeld als veilige en milieuvriendelijke toegang tot het recreatiegebied Aquabest vanuit het achterland Best, Son en Breugel en de andere gemeenten ten noorden van het Wilhelminakanaal. Om diezelfde reden is gelijktijdig toen ook de fietsbrug over de A58 vanuit De Achtse Barrier gerealiseerd. De fietsburg is met een overspanning van 27 meter de langste houten fietsbrug van Nederland.
Van Pelt: "De brug, medegefinancierd door Europa en het Ministerie van LNV is na aanleg door het SRE (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven) geschonken aan de gemeente Best, die ook het onderhoud aan de brug voor haar rekening zou nemen. Inmiddels is deze brug onderdeel van het regionale fietsnetwerk en de Lange Afstand Fietsroutes nr. 7 (Overlandroute) en 13 (Schelde-Rheinroute). Ook het regionale wandelnetwerk maakt gebruik van deze brug. Het is dus duidelijk dat de houten brug een hele belangrijke schakel is in de recreatieve netwerken van de regio. Nu lijkt het erop dat de brug pas over meerdere jaren vervangen zal worden. Daarmee komt Best op een heel goedkope manier af van deze onveilige situatie, vooral ook vanwege het feit dat de gemeente in de 28 jaar dat de brug er ligt nooit voldoende onderhoud heeft gepleegd. Een kostbare investering van de verschillende samenwerkende overheden wordt hiermee de das omgedaan. Overigens werd er vorig jaar nog de Slow Lane fietspad rondom de plas aangelegd en heeft de gemeente de taluds naar de fietsbrug vorig jaar fors gerenoveerd. Het lijkt erop dat de gemeente Best, na het gebrek aan afdoende onderhoud, nu met de veiligheid van de bezoekers een loopje neemt."


Gevolgen

Het niet snel vervangen van de brug heeft volgens Van Pelt nog veel meer gevolgen: De milieuvriendelijke bereikbaarheid van het recreatiegebied Aquabest en Ekkersweijer, de belangrijkste reden van aanleg van de brug destijds, wordt geweld aangedaan. Omliggende infrastructuur zoals het fietspad door het bos naar de hoofdingang van Aquabest verliezen ook hun functie, dus worden deze in weerwil van hun goede conditie ook meteen afgeschreven. In totaal wordt ruim 4 miljoen aan investeringen ineens afgeschreven omdat het onderhoud aan de brug, voorlopig voor jaren door de gemeente Best volledig verwaarloosd is. Er ontstaat een gat in het gebruik van de Lange Afstand fietsroutes, het regionale fietsroutenetwerk en het wandelnetwerk, omdat beide oevers langs het kanaal niet meer verbonden zijn. De eigenaren/beheerders van die netwerken zijn niet betrokken in het besluit van de gemeente Best om de brug niet te vervangen. De bereikbaarheid van het groene buitengebied en het mountainbike parcours voor de inwoners van de regio wordt sterk belemmerd.

"Het is jammer dat een zo waardevolle investering, die als doel had de verbetering van de recreatieve mogelijkheden van de inwoners in onze regio, door nalatigheid van de gemeente Best jarenlang wordt genegeerd en tot uiterst gevaarlijke situaties leidt", vindt Van Pelt.


Meer berichten