Logo groeiendbest.nl
Van links naar rechts: Paul Maas, Valerie Vermeer, Paul Gondrie, Vera Last, Katinka van Boxtel, Ingrid van Beek, Jur Wijchers en Mirjam Verbist.
Van links naar rechts: Paul Maas, Valerie Vermeer, Paul Gondrie, Vera Last, Katinka van Boxtel, Ingrid van Beek, Jur Wijchers en Mirjam Verbist. (Foto: )

Boek de Toponymie van Best voor bibliotheek en Nazareth

"Impressies geven een betrouwbaar en
persoonlijk beeld van Best uit die tijd"

De ontvangers keken even verrast op toen de boeken tevoorschijn kwamen. Het forse formaat en zeker het gewicht van het boek maakten indruk. Ingrid van Beek, directeur/bestuurder van de bibliotheek en Katinka van Boxtel, lid van de Raad van Bestuur van Archipel, ontvingen vorige week het in november gelanceerde boek 'De Toponymie van Best', verschenen onder de vlag van stichting De Kapellekes. Eén van de schrijvers, Paul Maas, was bij de overhandiging aanwezig.

De overhandiging vond vorige week dinsdag plaats in de bibliotheek. Het toponymisch onderzoek van Best startte in 2012 en is op wetenschappelijke wijze uitgevoerd door Paul Maas en Daniel Vangheluwe. Paul Maas legde kort uit wat er in het lijvige boekwerk beschreven staat. "Wij hebben een gedigitaliseerde kadasterkaart van Best gemaakt, die gekoppeld is aan het kohier van 1792. Dat leverde de lokalisatie op van veel veldnamen waaraan we veel archiefgegevens hebben weten te verbinden. Straten is ook bij het onderzoek betrokken vanwege het belangrijke aandeel dat deze regio in de geschiedenis van Oirschot en dus ook van Best heeft gehad. In Straten immers, op Kasteren, heeft een Romeins gebouw gestaan waarvan we de betekenis nog niet kennen."
Het onderzoek heeft geleid tot het boek met daarin de Bestse toponiemen dat een bijdrage kan leveren aan vervolgonderzoek van allerlei aard. Ook heeft het onderzoek bijgedragen aan het boek 't Goet te Arle en een studie naar de betekenis van de Abdij van Sint-Truiden in Best en Oirschot. Deze gegevens gaan niet veel verder terug dan tot ca. 1200 met een enkele uitzondering tot 1107 waar in een pauselijke acte over de bezittingen van de abdij van Sint-Truiden in Noord-Brabant wordt gesproken.


Impressies

In het boek worden verder impressies gegeven van de herdgangen van Best rond de jaren '50-'60, die rijkelijk voorzien zijn van foto's. "Ze zijn onder meer gebaseerd op interviews met personen uit de betreffende herdgangen. Ze geven een betrouwbaar doch persoonlijk beeld van Best uit die tijd. Ze helpen ons nu de ontwikkelingen van Best via 1950-1960 en 1800 verder terug op het netvlies te krijgen", aldus Paul Maas.


Cheque

Namens Stichting Kruiswerk Best overhandigde Paul Gondrie, voorzitter van deze stichting, een cheque van 500 euro aan het Symfonie Orkest Best. Het jongste lid Vera Last, nam de cheque in ontvangst. Aanwezig waren ook voorzitter Mirjam Verbist, secretaris en penningmeester Valerie Vermeer en het op één na oudste lid van het orkest Jur Wijchers.

Meer berichten