Logo groeiendbest.nl
Foto:

Twee nieuwe bussen voor het vervoer van cliënten van Archipel

Archipel Zorggroep in Best is twee nieuwe bussen rijker. Afgelopen donderdagmiddag werden de bussen gepresenteerd in aanwezigheid van een groot aantal sponsors. De bussen worden ingezet om cliënten van Nazareth, onderdeel van Archipel Zorggroep, naar dagbestedingslocaties te brengen. De bussen worden bestuurd door vrijwilligers.

Stichting MVI, Mobiliteit Voor Iedereen, is specialist in het financieren, aankopen en doelmatig exploiteren van zorgvervoer ten behoeve van (zorg)instellingen. "Wij richten ons op minder mobiele ouderen. Zij zijn voor hun ontmoeting met anderen afhankelijk van de zorgbus naar de dagbestedingen", legde Edwin de Cock van MVI deze middag bij de overhandiging van de bussen uit."


Eenzaamheidsbestrijding

Volgens De Cock komt de doelstelling van zijn stichting in gevaar door de opstelling van de landelijke politiek. "Ons grote speerpunt is eenzaamheidsbestrijding. Door het schrappen van zorgvervoer dreigen dagbestedingen te worden gesloten of ingekrompen en dreigen ouderen te vereenzamen. Dit probleem wordt vanuit de politiek landelijk erkend en herkend. De invoering van WMO-2015 en daarmee het verlagen of geheel schrappen van vervoers-indicatiestellingen door gemeenten en het ingrijpen in PGB-budgetten ligt aan de basis van de vervoersproblematiek die wij bij de verschillende zorginstellingen aantreffen. Zorgorganisaties signaleren de problematiek, maar missen meestal de structuur, de slagkracht de focus en de expertise om een gerichte aanpak te formuleren en te implementeren. Stichting MVI neemt het probleem over door met behulp van, vaak lokale, sponsors zorgbussen te financieren. De zorgorganisaties krijgen een zorgbus van Stichting MVI in bruikleen en betalen een klein deel van de directe exploitatiekosten. Verder organiseren zorgorganisaties een pool van vrijwillige chauffeurs die de dagelijkse ritten verzorgen. Omdat de overheid haar handen van het vervoer aftrekt, heeft Archipel zelf haar verantwoordelijkheid genomen om cliënten naar de dagbesteding te brengen."
Met twee nieuwe bussen heeft Archipel de beschikking over vier bussen. Er wordt gewerkt om bus 5 en 6 in te zetten. Stichting MVI is in 2014 gestart en heeft inmiddels in totaal 44 bussen uitgeleend. "Dit jaar hebben we al 400 aanvragen binnen gekregen", aldus De Cock.


Vrijwilligers

Namens de groep vrijwillige chauffeurs sprak Jannie van Vooren de aanwezigen toe. "Om te voorkomen dat onze mensen vereenzamen, zijn de bussen voor het vervoer van mensen hard nodig. Door MVI is het mogelijk cliënten naar verschillende locaties te brengen. Dagbesteding is heel belangrijk, zeker nu mensen langer thuis moeten blijven.

Ook die mensen worden door ons vervoerd. Daarom dank aan alle vrijwilligers voor hun inzet."

Meer berichten