Logo groeiendbest.nl
Foto:

Wegen rondom Broekdijk in De Vleut zo smal mogelijk

Als het aan de gemeente ligt en een groep omwonenden moeten de wegen in De Vleut, met name in verder te ontwikkelen recreatiegebied, zo smal mogelijk worden. Dit moet de verkeersveiligheid vergroten, hard rijden en wild parkeren tegengaan en het fietsen stimuleren. Bermstroken moeten gelegenheid bieden om te passeren of tractoren voorbij te laten gaan. In het buurthuis van OVS werd vorige week een presentatie gegeven door de gemeente over het inrichten van de infrastructuur in de omgeving van de Broekdijk.

De aanpassingen in De Vleut zijn noodzakelijk in verband met de ontwikkeling en uitbreiding van het recreatieve gebied en BestZoo. Er komt een bezoekerscentrum, een uitkijktoren en er wordt bij de nieuwe rotonde bij de Koppelstraat een parkeerterrein aangelegd.
Niet alle bewoners waren even blij met de voorgestelde maatregelen. De gemeente wil van de Hooiweg een fietsstraat maken, maar dat betekent in de ogen van enkele buurtbewoners dat er meer drukte voorbij hun tuinen komt. Fietspaden worden, net als in de rest van Best, in rood uitgevoerd. Een kleur die enkele bewoners niet vinden passen in het buitengebied.
Op de Broekdijk-Oost komt de nieuwe poort naar BestZoo. Dit deel loopt door tot aan de kapel. Het wordt een verblijfsgebied voor wonen en recreatie, waar wandelen en ontdekken mogelijk is. Het asfalt wordt aangelegd met figuren van een klomp in het asfalt. Ook worden er nieuwe lantaarnpalen geplaatst met ledverlichting. De oversteek van de natuurpoort naar BestZoo wordt in geel asfalt uitgevoerd. Voor de andere wegen in de omgeving wil de gemeente terrastab gebruiken: een mengsel van asfalt en aanwezig materiaal. "Het is keihard en heeft een natuurlijke uitstraling", legde Johan Vos van de gemeente uit.


Kapel

Het gebied rondom de kapel in De Vleut verandert niet veel. De gemeente wil de wegen rondom de kapel zo smal mogelijk maken met of zonder kantstrook. Er is geen geld om de paden op het terrein rondom de kapel aan te pakken. Vos gaf wel aan dat een burgerinitiatief dit mogelijk zou kunnen maken.
In februari/maart wordt met de aanleg van het parkeerterrein bij de nieuwe rotonde begonnen. De Hooiweg krijgt als fietsstraat, waar de auto te gast is, een verbinding naar het centrum van Best. In verband met de aanleg van de snelfietsroute Eindhoven-Den Bosch wordt de fietsstraat Hooiweg in twee fasen aangelegd. Nu de populieren langs de A2 zijn gekapt, wordt geprobeerd zoveel mogelijk populierenhout te gebruiken bij de inrichting van het gebied. Op Boomplantdag worden nieuwe populieren teruggeplaatst. Wel wordt zorgvuldig gekeken welke soorten populieren daarvoor in aanmerking komen. Dinsdagavond werd duidelijk dat het om voorstellen gaat. Er zijn nog aanpassingen mogelijk.

Meer berichten