Logo groeiendbest.nl
Foto:

Raad wil meepraten over voorwaarden prijsvraag J.P. Coenstraat

Al jaren wordt er gesproken over invulling van het perceel aan de J.P. Coenstraat. Op het stuk grond in de wijk Naastenbest staat nu nog de voormalige muziekschool. Buurtbewoners willen het pand laten afbreken en er woningen voor senioren uit de wijk mogelijk maken. Het liefst via collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo). Volgens het Bewonersoverleg Naastenbest zijn er eerder verwachtingen gewekt dat de plannen tot cpo mogelijk zouden zijn. Het college kwam echter met het idee om een prijsvraag uit te schrijven voor het bouwen van huurwoningen in de midden sector. De raad dwong wethouder Marc van Schuppen vorige week maandagavond via een motie tot inspraak over de voorwaarden voor het uitschrijven van de prijsvraag.

Mat de Vaan, voorzitter van het bewonersoverleg Naastenbest, maakte tijdens de raadsvergadering van de gelegenheid gebruik om nog eens als inspreker de standpunten van zijn achterban duidelijk te maken. "In 2017 kwam in een goede dialoog met gemeente, bewoners en Woonbedrijf de Gebiedsvisie Naastenbest tot stand", sprak De Vaan. "Voor wonen werd daarbij voor drie schoolpercelen de eerste prioriteit toegekend aan seniorenwoningen met doorstroming. Doorstroming in de vrijkomende gezinswoningen zodat ook andere categorieën geholpen worden. Op het kleinste perceel, dat van de muziekschool, koopwoningen en de grotere percelen zijn meer geschikt voor sociale huur in de midden huur. De wethouder bezegelde dat in de slotbijeenkomst met 85 bewoners. In augustus 2018 komt volkomen onverwacht voor ons het bericht dat het eerste perceel met een prijsvraag voor huurwoningen in het middensegment moet worden ingevuld. Niets over seniorenwoningen en het perceel waar koop voor de hand lag nu met huur. Wij voelen hiermee de seniorenwoningen wegglippen en ons niet serieus genomen. We vragen met Woonbedrijf samen om een gesprek hierover. Dat gesprek wordt geweigerd. Die weigering komt opnieuw tweemaal in contact in de maanden erna. Onze vraag om opheldering en aanpassing wordt beantwoord met een slap excuus over de communicatie en de stelling dat het cpo in de prijsvraag past. Dat begrijpen wij niet. Uitleg krijgen we niet. We krijgen wel de stelling dat het midden huur moet zijn, omdat de gemeenteraad dat wil, zie nota Wonen met Visie. Wij hebben geen vertrouwen meer dat dit met de wethouder goed komt. Wij herhalen dus dringend ons verzoek aan de raad om steun voor de seniorenwoningen die Naastenbest dringend nodig heeft, zowel voor kopers als midden huur en sociale huur op deze passende percelen in onze wijk."


Motie

Middels een motie dwong de gemeenteraad wethouder Marc van Schuppen (Best Open) om de raad mee te laten instemmen over de voorwaarden van de prijsvraag voordat men overgaat tot het definitief uitschrijven daarvan. "De eerdere prijsvraag bij de Molenstraat heeft aangetoond dat het zinvol is dat de gemeenteraad tijdig wordt geïnformeerd over dergelijke voorwaarden, zodat de raad haar kaderstellende en controlerende taak kan uitvoeren", aldus Marieke Gondrie (CDA).


Kiezen

Van Schuppen legde uit dat het college koos voor huur in het middensegment, omdat er al veel sociale huur en dure koop in Naastenbest is. "De huidige bestemming van het perceel J.P. Coenstraat is maatschappelijk. Die moet in het bestemmingsplan worden omgezet naar wonen. Anders kan de verwerver van het perceel in de problemen komen. Als raad kunt u het college overwegingen meegeven die in de bestemmingsplanwijziging worden meegenomen en ideeën die in de prijsvraag opgenomen kunnen worden. Wij vinden de motie voorbarig, omdat de raad betere instrumenten in handen krijgt waarmee een richting kan worden aangegeven. "U neemt nu de rol van het college over, daar heb ik veel moeite mee."
Volgens Van Schuppen is het uitschrijven van de prijsvraag de verantwoordelijkheid van het college. De omzetting van het bestemmingsplan moet dit jaar nog kunnen, vond hij


Schrijnend

Bart van Hoek (VVD) drong er bij de wethouder op aan om door te pakken. "Het is schrijnend dat dit zo lang moet duren voor er duidelijkheid is", stelde hij.
Leon Kennis (Best Open) noemde de gang van zaken slecht verwachtingsmanagement. Best Open stemde tegen de motie, de andere partijen voor.

Meer berichten