Logo groeiendbest.nl
Foto:

't Pluimke voor SeniorenRaadBest, KBO Best en PVGE Best

Het 24e Pluimke is afgelopen zaterdagmiddag in 't Tejaterke uitgereikt aan de gezamenlijke besturen van SeniorenRaadBest, KBO-Best en PVGE-Best. In aanwezigheid van het college van burgemeester en wethouders van Best overhandigde Mari Vervaart namens de Aouw Steeke en Eredurdauwers 't Pluimke aan de voorzitters van de drie organisaties Frans den Dekker (Seniorenraad), Gaston Slagers (KBO) en Cor van den Bosch (PVGE).

"Het idee voor 't Pluimke is begin jaren negentig ontstaan binnen de Aouw Steeke", legde Mari Vervaart uit. "De gemeente Best kende geen vrijwilligerspenning, wel een wisseltrofee. Wij vonden dat er dringend behoefte was aan een vrijwilligerspenning. Ik weet nog wel dat het toenmalige raadslid Ria Buis na de instelling van 't Pluimke in de gemeenteraad voorstelde om een gemeentelijke vrijwilligerspenning in het leven te roepen. Dat was tegen het zere been van enkele Aouw Steeke. Het is er toen niet van gekomen."


Criteria

Voor 't Pluimke komen personen of organisaties in aanmerking. Vervaart: "Het zijn onbezoldigde vrijwilligers, die langere tijd en intensief veel voor het welzijn van de bewoners van Best doen. Dat kan zowel op bestuurlijk als uitvoerend vlak zijn. Ze mogen nog geen koninklijke onderscheiding hebben ontvangen. Binnen het gezelschap van de Aouw Steeke en eredurdauwers wordt de beslissing genomen wie de eer te beurt valt om 't Pluimke in ontvangst te nemen."


Keus

Dit jaar is de keus gevallen op de Seniorenraad, KBO en PVGE. "Zij vormen een samenwerkingsverband dat zich richt op het welzijn van meer dan 5.000 Bestenaren, ongeveer 3.000 Bestenaren zijn lid. Samen zetten de organisaties zich bijna 100 jaar in voor het welzijn van heel veel Bestenaren. Met een paar honderd vrijwilligers zijn de organisaties feitelijk dagelijks bezig om het leven van veel senioren in Best zo aangenaam mogelijk te maken."


Thema's

Als centrale thema's noemde Vervaart ontmoeten, ontdekken, zorgzaamheid, financiën en inkoopvoordelen. Bij ontmoeten kan worden gedacht aan activiteiten als bloemschikken, bridgen, cultuur, jeu de boules, kienen, schilderen, Tai Chi, wandelen en zingen. Bij ontdekken gaat het om reizen en themabijeenkomsten over gezondheid en veiligheid. Ook worden zieken bezocht, is er aandacht voor verjaardagen en wordt er hulp geboden bij het reageren op overheidsorganen.


Trots

Frans den Dekker, voorzitter van de SeniorenRaadBest, reageerde namens de drie organisaties op het toekennen van 't Pluimke. "Wij zijn enorm trots op dit heuglijke feit. Vooral door de inzet van de honderden vrijwilligers van Seniorenraad, KBO en PVGE kan er aan het welzijn van ouderen in Best worden gewerkt. Veel inzet gebeurt in stilte. De Seniorenraad is een geweldige club om het woon- en leefklimaat in Best te verbeteren en we hopen dat de samenhang met KBO en PVGE langdurig is."

Meer berichten