Logo groeiendbest.nl
Foto:

Jeugdlintje 2019 Best

Ieder jaar zoeken wij in Best naar jongeren tussen de 6 en 18 jaar, die iets speciaals hebben gedaan op het gebied van vrijwilligerswerk, mantelzorg, sport of muziek, of die een bijzondere 'heldendaad' hebben verricht. Dit is het vierde jaar dat de jeugdraad het jeugdlintje uitreikt.

De burgemeester reikt de lintjes uit. Er worden maximaal vier lintjes per jaar uitgereikt. Iedere organisatie of persoon ouder dan 18 jaar kan een jeugdige voordragen voor een jeugdlintje. De indiener van het voorstel geeft tenminste twee meerderjarige personen op die het voorstel ondersteunen, die geen familie zijn van de genomineerde jeugdige.


Hoe kun je nomineren?

De voordracht gebeurt door middel van het aanmeldformulier dat te vinden is op de website van de gemeente Best, onder jeugdraad (https://www.gemeentebest.nl/jeugdlintje-jeugdraad). Ook is het formulier op te halen bij de receptie van het gemeentehuis. Uiterlijk 15 februari 2019 moet de voordracht binnen zijn.

Groet werkgroep jeugdlintje van de jeugdraad Best

Teun, Shirley, Lotte, Timo, Sara en Len

Meer berichten