Logo groeiendbest.nl
De ontvangers en de schenkers
De ontvangers en de schenkers (Foto: )

Cheques voor stichting Hartslag Best en Bijna Thuis Huis De Vlinder

Na op 8 december hun vijftigjarig jubileum te hebben gevierd, is op diezelfde dag in een buitengewone ledenvergadering besloten om de vereniging op te heffen per 31 december 2018. Dit vanwege een teruglopend ledenaantal, een terugloop bij de bosloop en het vergrijzen van de vrijwilligers bij de bosloop.

Na eerst met looptrainingen, volleybal en tennis gestart te zijn werd in 1972 begonnen met de boslopen. Duizenden mensen hebben voor 1 of meerdere keren deelgenomen aan de trimlopen die in de bossen bij het Joe Mann theater werden gehouden. Op het hoogtepunt van de trimlopen waren er meer dan 300 lopers die zich inschreven voor de 3 of 6 km. Daar waren altijd dezelfde vrijwilligers te vinden die bij weer en wind deze trimlopen mogelijk maakten. Zonder 1 vrijwilliger te kort te doen willen wij toch Trees van de Sande en Bets Geertsen noemen, die iedere tweede zondag van de maand het hokje bij het natuurtheater bemanden om de lopers in te schrijven via strookjes en hun een rugnummer uitreikten. Andere vrijwilligers konden bij de finish deze rugnummers en de gelopen tijden op lijsten zetten zodat de lopers hun tijd en het aantal lopen op een diploma thuis gestuurd konden krijgen. Deze diploma's werden eerst met de hand geschreven, maar later werd dit geautomatiseerd en de laatste jaren werden de diploma's per email verstuurd voor diegenen die een email-adres opgaven.

Wandelgroep
Bij het volley en tennis waren in de beginjaren trainers aanwezig die de sporter begeleidden. Ieder jaar werd afgesloten met een toernooi in juli.
Ook is er gedurende een 15 tal jaren een wandelgroep geweest die opgericht was om te oefenen voor de 4-daagse van Nijmegen, hierbij liep het aantal kilometers op tot 30. Later werd er wekelijks gelopen, de ene week 10 km en de andere week 20 km.
De bosloop is overgenomen door Generaal Michaelis, de tennis- en volleybalgroep gaan op eigen gelegenheid door.

Saldo
Op de buitengewone ledenvergadering is tevens besloten om het resterend saldo te schenken aan goede doelen zoals ook in de statuten van de vereniging vermeld stond. Op 27 december kregen de stichting Hartslag en Bijna Thuis Huis de Vlinder ten huize van de penningmeester van Conditio een symbolische cheque uitgereikt voor hun organisatie.
De besturen van Stichting Hartslag en Bijna Thuis Huis de Vlinder waren zeer verheugd dat de ledenvergadering voor hun organisatie gekozen heeft. Zij zijn het bestuur van Sportvereniging Conditio en hun leden zeer erkentelijk voor deze mooie schenking.

Meer berichten