Logo groeiendbest.nl
Impressie Ontwerpteam BestZoo
Impressie Ontwerpteam BestZoo (Foto: )

Plannen De Vleut krijgen in 2019 gestalte

Na jaren van overleggen, partijen bij elkaar brengen, aanstellen van kartrekkers en het losweken van subsidies worden de plannen in De Vleut als toegangspoort tot Het Groene Woud nu echt concreet. Eind 2019 moeten de werkzaamheden zijn uitgevoerd om voor subsidiëring in aanmerking te komen. Enige haast is geboden, want er moet nog veel gebeuren. De aanleg van de rotonde bij de kruising Koppelstraat/Ringweg vordert, net als de aanleg van het nabijgelegen parkeerterrein. Wethouder Marc van Schuppen verzekerde vorige week dat het moet lukken voor eind 2019.

Elders in deze krant vindt u verdeeld over twee pagina's een overzicht van wat er in De Vleut op stapel staat. De impressies geven een goed beeld van wat bezoekers kunnen verwachten.
Om de plannen te kunnen uitvoeren moest Toon Vertier aan de Broekdijk plaats maken met zijn voorzieningen. Dat is inmiddels gebeurd. Aan de andere kant van de Broekdijk is grond aangebracht om de hoogteverschillen in het landschap invulling te kunnen geven.
De toegezegde subsidies van onder andere de provincie worden ingezet voor het aanleggen van het parkeerterrein en groen, en het maken van paden. De inrichting van het gebied met gebouwen valt buiten de subsidieregeling.

Uitkijktoren

Aan de rand van natuurgebied De Scheeken wordt door Brabants Landschap een uitkijktoren geplaatst. "We hebben met een hoogwerker op 30 meter hoogte gekeken wat mensen zouden zien", legde Sjors de Kort van Brabants Landschap uit. "Dat gaf geen echt 'wow' gevoel. Je keek tegen de toppen van de bomen aan. Daarom wordt de toren tien meter hoger. Om er op te mogen moet er waarschijnlijk een klein bedrag worden betaald. Ook om vandalisme tegen te gaan."


Populierenhout

De populier is niet weg te denken in het Nederlandse landschap en speelt ook in de plannen voor De Vleut een centrale rol. René Westerlaken: "De bomenrijen aan de A2 vormen een prachtige kathedraal van hoog reikende populieren. Helaas verdwijnt de populier in een rap tempo uit ons landschap. De populier werd voornamelijk gebruik voor de productie van klompen en lucifers. Populierenhout heeft een warm frisse kleurschakering wat zorgt voor een zachte look en feel. Het is licht van gewicht en splintert nauwelijks dankzij de lange vezels. Daarnaast heeft populierenhout de eigenschap dat het, als enige loofboomhoutsoort, goed isoleert en akoestisch een dempende werking heeft. Deze eigenschappen maken populierenhout tot een ideale houtsoort voor interieurtoepassingen."
Door verduurzamingstechnieken is de populier inmiddels ook geschikt als gevelbekleding. Om de populier in het Brabantse landschap te behouden zal de gevel van Poortgebouw De Vleut opgetrokken worden uit populierenhout.

Meer berichten