Logo groeiendbest.nl
Foto:

Bonje met de buren

Op maandag 12 november vond de 4e PsySalon plaats in Bestwijzer. PsySalon is een bijeenkomst, waarbij ontmoeting en uitwisseling van kennis en ervaring t.a.v. geestelijke gezondheid(szorg) centraal staat.

Het biedt een ontmoetingsplaats voor iedereen die te maken heeft met of betrokken is bij (mensen met een) psychische aandoening, dus cliënten, familieleden, omwonenden, vrijwilligers en professionals.

Het doel is om stigma en taboe rondom psychische aandoeningen te verminderen door er met elkaar over in gesprek te gaan. Herstel, eigen regie en inclusie zijn daarbij belangrijke sleutelwoorden.

Daarom organiseert PsySalon geregeld themabijeenkomsten in de regio.


'Bonje met de buren'

Het thema van afgelopen maandag was: "Bonje met de buren". Hiervoor was een panel samengesteld, bestaande uit een wijkagent, een ervaringsdeskundige en een naaste van iemand met een psychische aandoening.

De avondvoorzitter interviewde het panel over hun ervaringen aangaande woonoverlast; wanneer is daar sprake van, hoe ga je hiermee om en wat zijn de mogelijkheden om overlast tegen te gaan?

Het 30-koppig publiek bestond uit inwoners van Best, onder welke een aantal "boze buren", ervaringsdeskundigen GGz, medewerkers van de Woningcorporatie 'thuis, Bestwijzer, GGzE en WBO en van de gemeente.


'A-sociale buurman'

De ervaringsdeskundige introduceerde zich met de mededeling: "Ik was dus die a-sociale buurman" en vertelde daarna zijn ervaringsverhaal. Inmiddels heeft deze man, na een behandeltraject bij GGzE, een eigen organisatie opgericht om anderen te ondersteunen bij woonoverlast (www.agressiedaarna.nl)

De wijkagent gaf aan in welke situatie er een beroep gedaan kan worden op de politie; de wijkagent kan bemiddelen en uiteraard in geval van overtreding van de wet, ook aangifte opnemen. Hij adviseerde echter om bij een conflict eerst via WBO een buurtbemiddeling aan te vragen en op die manier met elkaar in gesprek te gaan om zo tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Verschil tussen overlast door een buur die lak heeft aan zijn omgeving of iemand die wegens een psychische aandoening niet weet wat zijn gedrag voor effect heeft op zijn omgeving, is ook een belangrijk thema. Het vergt een andere bejegening en andere aanpak.

Er is behoefte bij inwoners aan meer kennis en handvatten als het gaat om psychische aandoeningen. Aangezien er meer mensen met verward gedrag thuis (blijven) wonen, krijgen omwonenden meer te maken met afwijkend of vreemd gedrag. Hoe dit te interpreteren en hoe ermee om te gaan is vaak onvoldoende bekend.

De avond eindigde met het maken van afspraken tussen betrokken organisaties en de betreffende bewoners om in de dagelijkse praktijk in gezamenlijkheid te gaan zoeken naar passende oplossingen. Soms is het verdragen van vreemd gedrag een deel van de oplossing.

Meer berichten