Logo groeiendbest.nl
Foto:

'Best in beeld' van Stichting Geschiedenis van Best

Nieuwe uitgave over ons dorp

In de aanloop naar het 200-jarig bestaan van Best als zelfstandige gemeente komt de Stichting Geschiedenis van Best met een nieuw boek. Waren de vorige boeken allemaal verhalen met veel ruimte voor foto's, in het nieuwe boek dat de titel "Best in beeld" kreeg, is het juist andersom. De foto's voeren de boventoon, maar wel met ruime onderschriften, zodat de lezer en kijker weet wat en wie erop de foto te zien is.

Kees van den Biggelaar spitte vorig jaar in de wintermaanden nog eens door de diverse fotocollecties. Dat leverde een groot aantal foto's op die nog nooit eerder gepubliceerd werden. Toen bleek dat ook uit de ruime fotocollectie van de Erfgoedvereniging "Dye van Best" kon worden geput, werd het idee geboren voor een nieuw fotoboek over Best. Het bestuur van de Stichting Geschiedenis van Best ging mee met dit idee.

Aan de hand van foto's wordt in 28 hoofdstukken over zeer verschillende onderwerpen door de geschiedenis van Best gewandeld. De meest voor de hand liggende hoofdstukken, zoals over de stichting van de Odulphusparochie in 1553, het zelfstandig worden van de gemeente Best in 1819, het onderwijs en het gilde ontbreken, omdat deze al in de eerder uitgegeven boeken zijn behandeld.


Auteurs

Kees van den Biggelaar rubriceerde de foto's voor een groot aantal hoofdstukken en voorzag deze van tekst.

Henk van den Brink zorgde niet alleen voor de lay-out en de verwerking van de tekst voor de foto's, maar voegde er ook het hoofdstuk over de jongensclub aan toe en de hoofdstukken over "Het Groene Woud" en "Hartje Best". Met het boek "Best in beeld" wordt opnieuw een boek toegevoegd aan de toch al vele publicaties over de geschiedenis van Best.

Bij gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de gemeente Best komt met de uitgave van dit boek een groot aantal foto's beschikbaar voor een groot publiek en krijgt iedereen die dat wil een inkijk in de recente historie van Best met zijn mensen en bedrijvigheid.

Dit unieke jubileumdocument is voor 25 euro verkrijgbaar en zal nog voor Sinterklaas te koop worden aangeboden in de bibliotheek van Cultuurspoor.

Op woensdag 28 november van 13.00 – 17.00 uur; op vrijdag 30 november van 15.00 – 19.00 uur en op zaterdag 1 december van 11.00 – 15.00 uur.

Voor nadere info: www.geschiedenisvanbest.nl of het secretariaat tel. 0499-850225

Meer berichten