Logo groeiendbest.nl
Een saluut aan alle overledenen (Foto, Fotografie Marijke)
Een saluut aan alle overledenen (Foto, Fotografie Marijke) (Foto: Marijke Vermeulen)

Opnieuw grote belangstelling voor nationale Requiemviering voor overleden Defensiepersoneel

In de Sint Odulphuskerk

Onder grote belangstelling werden zaterdag 3 november alle overleden militairen en burgers van de Krijgsmacht plechtig herdacht in de Sint Odulphuskerk.

In de kerk in Best werd door nabestaanden en militaire autoriteiten erkenning, waardering en respect tot uitdrukking gebracht voor de overleden personeelsleden van Defensie. Het Nationaal Katholiek Thuisfront en de Dienst RKGV bij Defensie, die deze herdenking ieder jaar organiseert op de eerste zaterdag na Allerzielen, vindt de viering van essentieel belang omdat op die manier troost geboden wordt aan hen, die een dierbare in hun leven moeten missen.

Het thema van de viering was "Niemand leeft voor zichzelf".
Ook veteranen uit de gemeente Best waren in de kerk aanwezig.

In zijn preek sprak Krijgsmacht bisschop Jos Punt over breuklijnen in de geschiedenis. In 1989 bij de val van de Berlijnse muur en het einde van het communistische tijdperk, kwam dat niet alleen door verstandige politiek, maar zeker ook door de Geest van God. Die hebben we nodig nu er opnieuw een breuklijn ontstaat tussen Rusland, China en Iran en het Westen, aldus Mgr. Punt.

Agressie wordt niet overbrugd door de politiek. Voor de strijd tussen goed en kwaad, tussen donker en licht hebben we opnieuw die Geest nodig.
We mogen niet stil blijven zitten en het kwade boven laten komen. We moeten liefde en licht niet laten doven.
De politiek kan niet zonder 3 kernbegrippen.
Liefde: Uitingen van respect, mededogen en bereidheid om ruimte te geven aan vrede.

Gerechtigheid: respect voor de ordening en wetten die God in de Schepping heeft gelegd.

Gebed: De macht en de kracht van het gebed. Paus Leo XIII stelde in 1886 een gebed in tot de aartsengel Michael tegen de boze geesten en het kwaad in de wereld. Paus Franciscus heeft dit gebed onlangs opnieuw ingesteld en te bidden voor licht en loutering.
Vergeving van zonden is de kern van ons geloof. We kunnen het kwaad uit ons leven bannen en leven in het licht. We moeten ook bidden voor onze overledenen om verder op te gaan in dit licht.

Aan het einde van de Requiemviering werden ter nagedachtenis aan dierbare overledenen kaarsjes ontstoken door twee moeders van overleden militairen en werden meer dan 90 namen genoemd van hen voor wie een intentie was gevraagd. Brigadegeneraal Gerard Koot, commandant van de 13 Lichte Brigade in Oirschot legde een krans uit eerbetoon aan allen die zijn overleden.

Daarna werd de Last Post geblazen en werd 2 minuten stilte gehouden ter nagedachtenis aan de overleden burgers en militairen. Na het zingen van het Wilhelmus werd iedereen in de gelegenheid gesteld om langs de krans te defileren.

De Cantorij van de Kathedrale Basiliek van St. Bavo, onder leiding van dirigent Rens Tienstra, uit Haarlem zong delen uit het Requiem van Duruflé en het koperkwintet van de fanfare "Bereden Wapens" uit Vught onder leiding van Rob Geurts verleende muzikale medewerking.

Na afloop werd er in Prinsenhof onder het genot van een kopje koffie en een broodje nog nagepraat.
Het NKT en de Dienst RKGV van Defensie kunnen opnieuw terugzien op een waardevolle herdenkingsviering.

Sinds de Tweede Wereldoorlog worden nabestaanden van overleden militairen en burgers voor deze herdenkingsdienst uitgenodigd. De Nationale Requiemviering wordt ieder jaar gehouden op Allerzielen of de eerste zaterdag na Allerzielen. De organisatie is in handen van het Nationaal Katholiek Thuisfront en de RK Dienst Geestelijke Verzorging van het Ministerie van Defensie.

Volgend jaar is de Requiemviering op zaterdag 2 november 2019.


Meer berichten