Logo groeiendbest.nl
Foto:

Thema-avond met Mgr. G. de Korte

Interkerkelijke Stuurgroep Kerk & Samenleving

'De toekomst van de oecumene'

De interkerkelijke Stuurgroep Kerk en Samenleving bestaat sinds 1974 en organiseert lezingen op het raakvlak van kerk en samenleving. Het met elkaar delen van informatie, ervaringen en meningen is hierbij van groot belang. De Stuurgroep wil hiervoor een platform bieden door het organiseren van lezingavonden, religieus-culturele activiteiten en bezinningsdagen. Dit gebeurt al die tijd al vanuit een oecumenisch besef. Een van de eerste sprekers in 1974 was mgr. J. Bluysen, bisschop van Den Bosch. Sindsdien hebben een groot aantal inleiders vele onderwerpen behandeld.

Mgr. G. de Korte - de huidige bisschop van Den Bosch - zal in zijn lezing over de toekomst van de oecumene allereerst stilstaan bij de ontwikkelingen van de afgelopen eeuw. In deze 100 jaar is er rond de eenheid van christenen ontzettend veel ten positieve veranderd. Vervolgens zal de bisschop aandacht besteden aan de actuele oecumenische situatie. Tenslotte zal hij lijnen trekken naar de toekomst en stilstaan bij de thema's die rooms-katholieken en protestanten nog verdeeld houden.

Mgr. G. de Korte is in 1987 tot priester gewijd en werd pastoor van de Binnenstadsparochie in Utrecht. Na zijn benoeming tot hulpbisschop van het bisdom Utrecht, werd hij bisschop van Groningen-Leeuwarden. In 2016 werd hij benoemd tot bisschop van Den Bosch.

Binnen de bisschoppenconferentie is hij verantwoordelijk voor beleidsterreinen Kerk en Samenleving.

Er is ruimschoots de gelegenheid tot het stellen van vragen. U bent van harte welkom!

Woensdag 14 november, aanvang: 20:00 uur, Zalencentrum Prinsenhof, toegangsprijs: €3,00.

Meer berichten