Logo groeiendbest.nl
Best 04-11-2017 Traditiegetrouw worden alle gevallenen van het Ministerie van Defensie, zowel militair als burger, de eerste zaterdag na allerzielen herdacht in de RK kerk.
Best 04-11-2017 Traditiegetrouw worden alle gevallenen van het Ministerie van Defensie, zowel militair als burger, de eerste zaterdag na allerzielen herdacht in de RK kerk. (Foto: Evert-Jan Daniels)

Jaarlijkse herdenkingsdienst voor overleden Defensiepersoneel

Het is binnen onze samenleving een goede traditie om jaarlijks onze overledenen te herdenken. De behoefte om te herdenken bestaat ook bij de nabestaanden van overleden militairen en burgermedewerkers van Defensie. Het Nationaal Katholiek Thuisfront en de Dienst Rooms-Katholieke Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht organiseren daarom, ieder jaar, op de eerste zaterdag na Allerzielen de Nationale Requiemviering.

De Requiemviering vindt dit jaar plaats op zaterdag 3 november 2018 in de Sint Odulphuskerk. De pontificale hoogmis begint om 11.00 uur. Voorganger is Krijgsmacht Bisschop Mgr. dr. J.M. Punt. Concelebranten zijn Vicaris-Generaal Mgr. A.J.J. Woolderink en aalmoezenier P.J.M. Vlaar. Diaken van Dienst is Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier A.J.H. van Vilsteren. Muzikale medewerking wordt verleend door het koperkwintet van de fanfare "Bereden Wapens" uit Vught o.l.v. Kpl 1 Rob Geurts en het koor van de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo te Haarlem o.l.v. dirigent Rens Stienstra. Het orgel wordt bespeeld door dr. Ton van Eck, titulair-organist van de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo in Haarlem. Er zijn vertegenwoordigers van diverse organisaties van binnen en buiten de krijgsmacht uitgenodigd. Aan het einde van de viering zal de hoogste militair in rang een krans leggen ter nagedachtenis aan de overledenen. De dienst is op de dag zelf te beluisteren via www.sint-odulphus

Meer berichten