Logo groeiendbest.nl
Foto:

Fakkeloptocht nieuw element herdenking bevrijding van Best

Sfeervolle en aangrijpende
herdenking in Koetshuistuin

74 jaar geleden werd Best bevrijd van het Duitse juk. Schotse strijders zetten zich destijds met man en macht in om Best te ontlasten van de Duitse belegering. Er werd flink gevochten. 120 Schotten kwamen om, maar Best kon opgelucht ademhalen. Afgelopen woensdag werd de bevrijding van Best herdacht in de Koetshuistuin bij het Schots Gedenkteken. Het werd een sfeervolle en aangrijpende bijeenkomst.

Voor het eerst werd er dit jaar voorafgaand aan de herdenking een fakkeloptocht gehouden onder auspiciën van de Raad van Kerken. De tocht startte bij het oorlogsmonument in het Kruispark aan de Oirschotseweg. "Vandaag herdenken we dat we de vrijheid terugkregen", sprak aalmoezenier Jan van Lieverloo, met Monique Schippers initiatiefnemer voor de fakkeloptocht. "Vrijheid is geen loos begrip. Helaas voelen we dat pas als er een gebrek is aan vrijheid. Niet mogen zeggen wat je wilt, niet mogen omgaan met wie je wilt, geen bewegingsvrijheid, binnen blijven omdat het niet veilig is, geen werk, geen ontspanning. Onze vrijheid kan ernstig geschaad worden. Het leven kan zo duister worden dat het licht nog nauwelijks zichtbaar is. Wat betekent vrijheid als we mensen in een keurslijf dwingen, wat is vrijheid nog waard als je de dood kunt vinden zomaar, op straat, in de buurt. We staan hier op heilige grond, heilig omdat we hier mensen herdenken die het grootste offer gaven voor die vrijheid.


'Vanaf hier gaan we met het licht op pad'

Vanaf hier gaan we met licht op pad. Licht om aan te geven hoe dierbaar vrijheid is, hoe in elk donker ook weer licht verschijnt. We sluiten aan het eind van onze tocht aan bij de herdenking van de bevrijding in de Koetshuistuin. Herdenken betekent voortzetten wat zij begonnen, die hun en onze vrijheid met de dood moesten bekopen. Opstaan waar onze vrijheid en die van de kwetsbaren in het geding is."
Een kleine groep liep vervolgens met fakkels naar de Koetshuistuin in het centrum. Backpipespeler Willie McVean ging voorop. Koor Sol zong het lied 'Same heart'.


Koetshuistuin

In de Koetshuistuin zorgden harmonie St. Caecilia en het koor Conversation/Sing4you voor de muzikale ondersteuning van de herdenking. Harry Smits van het Comité Herdenkingen Best plaatste de bevrijding van Best in een breder kader. Hij schetste kort welke inspanningen de bevrijders zich hebben moeten getroosten om Best vrij te krijgen.

Burgemeester Hans Ubachs keek terug naar de oorlog. "Het dorp was zwaar beschadigd. We vinden vrede en vrijheid nu vanzelfsprekend, maar geweld komt steeds dichterbij. Van meldingen van aanslagen in de krant kijken we niet eens meer op. Toch moeten we aan vrijheid en vrede blijven werken. Daarom vraag ik nu één minuut stilte, niet alleen voor de slachtoffers van de oorlog, maar ook de huidige situatie nemen we daarin mee."


 

Meer berichten