Logo groeiendbest.nl
Op deze locatie langs de A2 is het crematorium gepland (Foto, Cor Delissen)
Op deze locatie langs de A2 is het crematorium gepland (Foto, Cor Delissen) (Foto: )

Natuurbegraafplaats en crematorium op perceel nabij A2

"Al acht jaar lopen wij met plannen rond
om een natuurbegraafplaats met
crematorium te realiseren"

Het college van burgemeester en wethouders is het in principe eens met de realisatie van een (natuur)begraafplaats met crematorium op Landgoed Kleinbroek, een perceel nabij de A2. Het college heeft enkele voorwaarden gesteld aan de totstandkoming van de natuurbegraafplaats en crematorium.

Zo moet er een alternatieve ontsluitingsroute worden aangelegd, een gedegen ruimtelijke onderbouwing met nadrukkelijk aandacht voor de 'Ladder voor duurzame verstedelijking' en de milieucategorisering worden opgesteld en een zorgvuldige omgevingsdialoog worden gevoerd. Op basis daarvan kan een bestemmingsplanprocedure worden opgestart.

Initiatiefnemer is Ferry Mutsaers, van Uitvaartverzorging Mutsaers. "Al acht jaar lopen wij met plannen rond om een natuurbegraafplaats met crematorium te realiseren", zegt hij. "We zijn al heel Best doorgereden op zoek naar een goede plek voor onze plannen. Tot dit perceel in beeld kwam. Het was bestemd om er een landgoed van te maken. Het is eigendom van familie Van de Sande. Het ontwikkelen van een landgoed met villa's kwam niet van de grond. Een natuurbegraafplaats en crematorium is een goed alternatief."


Kleinschalig

Ferry Mutsaers benadrukt dat het uitvaartcentrum in het centrum van Best blijft bestaan. "Op landgoed Kleinbroek moet een kleinschalig crematorium komen dat past bij de schaal van Best. Het Bestse karakter willen we behouden. We hebben al schetsen laten maken, waarmee we de provincie en gemeenten hebben kunnen overtuigen. We moeten nog gronden verwerven, gesprekken voeren met de omwonenden en een omgevingsdialoog voeren. Het is tevens een waterwingebied, dus ook met het Waterschap moet nog overleg worden gevoerd. Het karakter dat past bij een landgoed willen we overeind houden. Een landschapsarchitect heeft al naar de plannen gekeken. We zijn blij met de positieve grondhouding van de gemeente. Er is ongeveer tien hectare nodig om onze plannen te kunnen realiseren."


Ideeën

Grootvader Jack Mutsaers (82), de grondlegger van het uitvaartverzorgingsbedrijf dat 62 jaar bestaat, juicht de plannen voor een natuurbegraafplaats en crematorium toe. Ferry Mutsaers: "Uiteraard heb ik mijn opa geraadpleegd. Hij is heel enthousiast en komt nog steeds met ideeën waar wij niet aan gedacht hebben. Daar ben ik wel heel trots op."

Meer berichten