Logo groeiendbest.nl
Jan van Lieverloo heet de parochianen welkom (Foto, Cor Delissen)
Jan van Lieverloo heet de parochianen welkom (Foto, Cor Delissen) (Foto: )

'Betrokkenheid en verbondenheid'

Helaas was het regenachtig, afgelopen zondag, toen in de H. Antoniuskerk het 25-jarig diakenjubileum van aalmoezenier Jan van Lieverloo gevierd werd. Eenmaal in de kerk echter, was er een feestelijke sfeer van warmte en verbondenheid. De rode loper was uitgerold en om 11.00u betrad een gedeelte van het gezamenlijke koor zingend de goed gevulde kerk, gevolgd door het gilde Sint-Odulphus, vertegenwoordigers van de ridders van het Heilig Graf en het pastorale team van de parochie.

Pastoor-deken Spijkers was de hoofdcelebrant tijdens de feestelijke eucharistieviering, waarbij de zang verzorgd werd door een gezamenlijk koor, bestaande uit de leden van het Lidwinakoor en de Beerse Canonici. De jubilaris verzorgde zelf de overweging. Hij refereerde aan de tekst van het openingslied 'Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur'. Misschien niet passend bij een feest, zo had iemand hem verteld, maar ook periodes van, meer of minder, duistere tijden horen bij het leven en juist dan zijn betrokkenheid en verbondenheid van wezenlijk belang. Betrokkenheid en verbondenheid had Jan, zo zei hij, ervaren in zijn beginjaren in Best, maar ook tijdens zijn werkzaamheden bij defensie en met name tijdens uitzendingen. Ook nu, in de parochie Sint-Odulphus van Brabant en dus ook in de gemeenschap van de H. Antoniuskerk zijn dat belangrijke waarden. Elkaar steunen, helpen en vasthouden ziet hij terug bij het pastorale team, maar zeker ook bij de werkgroepen, bij alle vrijwilligers en bij de parochie betrokken mensen.

Jan werd namens de parochie gefeliciteerd met zijn jubileum door de vicevoorzitter van het parochiebestuur, Gerard Beenker. Hij sprak de hoop uit dat we nog een aantal jaren van de inzet van Jan gebruik kunnen maken om van de parochie een actieve, warme, gastvrije en inspirerende geloofsgemeenschap te maken in de geest van Jezus Christus. Een parochie waar ieder zich thuis voelt. Dit is een uitdaging waarbij we jouw hulp hard nodig hebben.


Vendelgroet

Na afloop van de eucharistieviering en de vendelgroet in de kerk, was het tijd om de jubilaris te feliciteren en elkaar te ontmoeten. Koffie/thee, een passend gebakje, belegde broodjes en een drankje, zorgden ervoor dat velen zich uitgenodigd voelden om nog langer in de feestvreugde te delen en elkaar te ontmoeten.

Jan vertelde zelf, aan het einde van de feestelijkheden, dat hij en zijn gezin het een prachtige, inspirerende dag gevonden hadden. "Wat is er de afgelopen weken veel werk verzet om een prachtige, inspirerende liturgie te maken, met passende lezingen, gebeden en gezangen. Wat is er de afgelopen dagen veel werk verzet om de Antoniuskerk te poetsen en schitterend te versieren en wat leent deze kerk zich goed om zo'n feest gezamenlijk te vieren, waarbij iedereen betrokken kan zijn. Complimenten aan allen, die zich ingezet hebben om dit feest op deze manier mogelijk te maken! Verbondenheid werd voelbaar en zichtbaar gemaakt door de aanwezigheid van parochianen uit heel Best, Oirschot, Spoordonk en de Beerzen. Samen vierend in geloof en in vertrouwen in de toekomst, maakte dat dit feest voor mij, en hopelijk voor de hele parochie, voelde als een opsteker, een lichtend vuur!"

Meer berichten