Logo groeiendbest.nl
Wethouder Stan van der Heijden
Wethouder Stan van der Heijden (Foto: )

Wethouder Stan van der Heijden: "Je kunt mooi de ene gemeente vergelijken met de andere"

In de komende maanden houdt de gemeente een onderzoek om te kijken hoe inwoners over Best denken. Veel gemeenten in Nederland nemen deel aan het onderzoek 'Waar staat je gemeente', geïnitieerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. "Hierdoor kun je mooi de ene gemeente met de andere gemeente vergelijken", zegt wethouder Stan van der Heijden van de Jongerenpartij.

Bij het onderzoek komt een breed scala aan onderwerpen aan bod. "De vragen gaan o.a. over wonen en leefklimaat, openbare orde en veiligheid, werk en inkomen, onderwijs, jeugd en jeugdhulpverlening, gezondheidsverschillen, dienstverlening en digitalisering en energie en klimaat. We hebben een willekeurige steekproef genomen onder Bestenaren en 3.000 mensen uitgenodigd mee te doen aan het onderzoek. Zij krijgen via de post een brief met een inlogcode. Op de website kunnen ze digitaal de vragen van het onderzoek invullen", legt Van der Heijden uit. "Digitaal invullen heeft onze voorkeur. Mensen die geen gebruik maken van een digitale omgeving, kunnen een schriftelijke vragenlijst aanvragen. De resultaten van het onderzoek worden aan het eind van dit jaar verwacht en zijn te vinden op de site www.waarstaatjegemeente.nl."
In juni deed de gemeente onderzoek naar de geluidsbelasting via het inwonerspanel. "Daar hebben 1.600 mensen aan deelgenomen", zegt Van der Heijden. "800 daarvan hebben zich aangemeld voor het inwonerspanel. We willen dat aantal graag uitbreiden naar 1.200. Vooral jongeren tot 25 jaar nodigen we uit deel te nemen aan het inwonerspanel. Die groep is nu ondervertegenwoordigd."


2016

Twee jaar geleden werd voor het laatst het onderzoek 'Waar staat je gemeente' afgenomen. "Bij het vorige onderzoek hebben wij ervoor gekozen om gegevens per wijk te verzamelen. Om representatieve onderzoeksresultaten per wijk te krijgen, zijn toen ruim 10.000 brieven verstuurd. Dit jaar is er geen uitsplitsing per wijk", laat een woordvoerder van de gemeente weten. "Bij de onderzoeken daarvoor zijn telkens circa 1.200 bewoners geselecteerd. Zij ontvingen de vragenlijst per post. In de praktijk blijkt dat de respons bij schriftelijke onderzoeken hoger is. Daarom worden er nu, bij het online onderzoek, 3.000 bewoners via een brief uitgenodigd."


Verbeterpunten

Naar aanleiding van het vorige onderzoek zijn er enkele verbeterpunten doorgevoerd in Best. "In het onderzoek staan diverse vragen over het betrekken van inwoners bij beleid en plannen van de gemeente. Hier scoren we iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Dat willen we zo houden", aldus de woordvoerder van de gemeente. "Omdat we het betrekken van bewoners belangrijk vinden, zijn we gestart met het Programma Samen op ons Best. De Burgertop over de bestuurlijke toekomst van Best, het inwonerspanel en PleinBest zijn enkele tastbare voorbeelden van zaken die we in dit kader hebben opgepakt."

"Vooral jongeren tot 25 jaar nodigen we uit deel te nemen aan het inwonerspanel. Die groep is nu ondervertegenwoordigd."


WhatsApp

Inwoners van Best kunnen de gemeente vanaf nu ook benaderen via WhatsApp. Ze kunnen daarvoor het nummer 0622382449 gebruiken. "Het is een aanvulling op de kanalen die we al hadden", aldus Van der Heijden.

"Het voordeel van WhatsApp is dat de gemeente 24 uur per zeven dagen van de week benaderd kan worden met vragen en opmerkingen."

Meer berichten