Logo groeiendbest.nl
De muziekschool aan de J.P. Coenstraat
De muziekschool aan de J.P. Coenstraat (Foto: )

Gemeente schrijft prijsvraag uit voor nieuwbouw op plek muziekschool

"Wij zijn absoluut niet blij met dit voorstel, voor de wijk is het slecht"

De gemeente schrijft een prijsvraag uit voor woningbouw op de plek waar nu het pand van de muziekschool in de wijk Naastenbest is gesitueerd. "Wij hadden als college een voorkeur voor huurwoningen in het middeldure segment", aldus wethouder Marc van Schuppen (Best Open). "Ze sluiten aan op actuele vraag. Best heeft namelijk weinig woningen in deze sector."

Van Schuppen geeft aan dat er op het perceel na sloop van de muziekschool zeven grondgebonden woningen kunnen worden gebouwd. De percelen zijn ongeveer 160 vierkante meter groot. Ook moet er nog ruimte komen voor een groenzone. "Dit staat ook opgenomen in de Woonvisie en de nota Zorg. De komende maanden gaan we de randvoorwaarden opstellen", aldus Van Schuppen. "Als de ontwerpen voor de prijsvraag binnen zijn, volgt begin volgende jaar de beoordeling. Daarna kunnen de percelen in de verkoop. Een collectief particulier opdrachtgeverschap of de initiatiegroep die al met plannen kwam, kunnen ook hierin meedoen."
In de voorwaarden wordt opgenomen dat de woningen voorlopig, 20 jaar, in de verhuur blijven. De huren liggen tussen de 710 en 1000 euro per maand.


Misleid

Mat de Vaan, voorzitter van het Bewonersoverleg Naastenbest, ijvert met een initiatiefgroep al jarenlang voor een eigen plan. "Er is in onze wijk een enorme behoefte aan seniorenwoningen. De komende jaren blijkt uit cijfers dat het aantal senioren met 55 procent toeneemt. Wij voelen ons totaal misleid. Naar ons idee is dit voorstel bewust over de vakantie heen getrokken. Wij zijn hier absoluut niet blij mee, het is slecht voor de wijk."
De Vaan is met een groep medebewoners al jarenlang bezig om op de plek van de muziekschool zeven seniorenwoningen te realiseren. "De situatie in de wijk is goed. Senioren hebben in onze wijk goede mensen om zich heen, die kunnen helpen zodat ze niet naar voorzieningen elders hoeven als er hulp nodig is. Ze kunnen in de wijk blijven wonen."

De bedoeling van de initiatiefgroep is dat senioren de ruime gezinswoningen verlaten en doorstromen naar een woning op het perceel van de muziekschool. "Naar ons idee had de gemeente beter een deel van de percelen kunnen afsnoepen waar nu nog de Wilhelminaschool en Schakel zijn gehuisvest. Wij hebben niet voor niets een gebiedsvisie gemaakt. Die is goed doorgesproken met alle betrokken partijen. De belangstelling voor de 7 woningen op kleine percelen is groot, er is zelfs een wachtlijst opgesteld. 187 mensen hebben onze petitie ondertekend. Twee jaar geleden heeft wethouder Van Schuppen nog 2000 vierkante meter beschikbaar gesteld aan een aantal villabouwers. De nood in onze wijk is groot. Wij doen een beroep op de raad om ons tegemoet te komen."


Meer berichten