Logo groeiendbest.nl

Reünie Wereldwinkel

Op vrijdag 28 september a.s., van 17.00 uur tot 21.00 uur, vindt er een reünie plaats voor alle medewerkers-(sters) en bestuursleden van de voormalige Wereldwinkel Best. Heb je zin om te komen, meld je dan aan bij Hiltje via: reuniewereldwinkelbest@gmail.com onder vermelding van de periode dat je werkzaam bent geweest. Of bij Ria van de Wildenberg: telefoonnummer 372804.

We hebben ervoor gekozen de oproep alleen via Groeiend Best te verspreiden. Zegt het voort, zegt het voort. Midden augustus ontvang je meer informatie over het programma.

Namens de Wereldwinkel Best reünie-commissie.

Meer berichten