Logo groeiendbest.nl

Beschikking rechtbank dwingt Little People schoolgebouw te verlaten

De rechtbank heeft een beschikking afgegeven, die kinderopvang Little People dwingt per 1 september het lokaal in de Heydonckschool in Heivelden te verlaten. Eerder al werd Little People de huur opgezegd, maar de definitieve stap om het pand te verlaten werd diverse keren opgeschoven.

De kinderopvang is gehuisvest onder het appartementencomplex aan de Paardenhei. De bewoners van de 48 koopappartementen zijn verenigd in de vereniging van eigenaren 't Speelkwartier.

Annie Geerssen is voorzitter van de VVE. "Stichting Best Onderwijs verhuurt een lokaal aan kinderopvang Little People. Volgens de splitsingsakte, waarin ieders verantwoordelijkheden zijn opgenomen, kan er geen kinderopvang plaatsvinden in de schoollokalen. Er kan alleen les worden gegeven. Bij kinderopvang kunnen ouders en verzorgers kinderen van half acht 's morgens tot zeven uur 's avonds vijf dagen van de week brengen. En dat 52 weken per jaar. Dat betekent veel aan- en afvoer van auto's en dus overlast. Ook onze privacy wordt er door belemmerd. Het betekent nogal wat als er vijf dagen van de week kinderen aanwezig zijn. Reparaties aan de appartementen moeten bijvoorbeeld in het weekend worden uitgevoerd. De VVE heeft daarom bepaald dat wij tegen de kinderopvang zijn onder onze appartementen."

De eigenaren zijn niet tegen samenwerking tussen basisschool De Heydonck en Little People. Alleen een IKC, zoals boven omschreven, past niet in het gebouw zoals in de splitsingsakte is aangegeven.
Eerder deden het kantongerecht en de rechtbank al uitspraak. De VVE werd in het gelijk gesteld. "Als VVE hebben wij nooit zelf rechtszaken aangespannen", laat Annie Geerssen weten. "Die initiatieven zijn steeds door het schoolbestuur genomen."

Het schoolbestuur was vorige week niet bereikbaar voor een reactie.

Meer berichten