Logo groeiendbest.nl
De school met de bovenliggende appartementen (Foto, Cor Delissen)
De school met de bovenliggende appartementen (Foto, Cor Delissen)

Publicatie wekt verbazing bij omwonenden

Samenwerking Little People en Heydonck Heivelden

Enkele weken geleden plaatsten wij een artikel over de voorgenomen samenwerking tussen de basisschool Heydonck Heivelden en Peuterspeelzaal Little People. Deze publicatie heeft voor verwarring gezorgd bij een aantal bewoners van de boven de school gelegen appartementen.

V.V.E.

De Vereniging Van Eigenaren van dit complex heeft bezwaar aangetekend tegen de samenwerking. Als argument gebruiken zij daarvoor het oorspronkelijke bestemmingsplan, wat spreekt over 'onderwijs' en een peuterspeelzaal is geen onderwijs. De bewoners verwachten overlast van de kindertjes, omdat de peuterspeelzaal gedurende het hele jaar open is, dus ook tijdens schoolvakanties.


Rechtbank

De rechtbank in Den Bosch heeft in februari van dit jaar het bezwaar van de omwonenden erkend en aan de school opdracht gegeven, de samenwerking niet te laten doorgaan, met een termijn van 1 september als laatste. Dan wekt het wat bevreemding, als de school en de peuterzaal een publicatie uitsturen, waarin zij juist die samenwerking bekrachtigen.


Ruis

In de vakantie is het niet eenvoudig, om de juiste mensen te contacten over deze zaak. Wat in ieder geval tot dit moment bekend is, is het volgende; De peuterspeelzaal werkte al samen met de school, toen deze nog gevestigd was in de schoolwoningen aan de Wildheuvel. Zij zijn samen verhuisd naar het gebouw van de Antoniusschool aan de Paardenhei, dus van een nieuwe samenwerking is geen sprake. Wel zijn partijen driftig op zoek naar een oplossing voor het gerezen probleem.

Het is zeker niet zo, dat partijen de uitspraak van de rechtbank negeren, integendeel. Maar er wordt in deze vakantieperiode naarstig gezocht naar een oplossing. Welke dat zou kunnen zijn, liet de directie nog even in het midden, maar de hoop is gericht op continuering van het concept 'Integraal Kind Centrum'.

Na de schoolvakantie zullen wij u informeren over de ontwikkelingen.

Meer berichten