Logo groeiendbest.nl
De wooneenheden aan de Veldweg (Foto, Cor Delissen)
De wooneenheden aan de Veldweg (Foto, Cor Delissen)

Oplevering wooneenheden Veldweg vertraagd

Woonstichting 'thuis heeft er naar gestreefd, om begin van dit jaar de wooneenheden aan de Veldweg in de verhuur te kunnen doen. Dat is toch tot op heden niet gelukt.

De werkzaamheden aan de binnenkant van de woningen nemen meer tijd in beslag, dan voorzien. Men wil hier nu na de bouwvak, begin september, mee beginnen. Dan zal in de loop van oktober de daadwerkelijke verhuur kunnen gaan beginnen.


Bezichtigen

'thuis heeft in een eerder stadium de direct omwonenden uitgenodigd, om de woningen te komen bekijken.

Dat is nu natuurlijk ook opgeschoven, maar men wil deze mensen zeker in de gelegenheid stellen, een blik te werpen op de woningen van de nieuwe tijdelijke buren.

Veel potentiële huurders hebben zich al gemeld.


Meer berichten