Logo groeiendbest.nl

Volledige horecavergunning voor Cultuurbank

De Cultuurbank aan het Raadhuisplein krijgt een volledige horecavergunning. Wel zijn er enkele restricties. Zo wordt de vergunning door het college van burgemeester en wethouders gekoppeld aan het gebouw en niet aan een uitbater.

Ook worden beperkingen opgelegd in het kader van geluid, openingstijden en er mogen geen disco of bruiloften worden gehouden. Tegen het door het college van burgemeester en wethouders genomen besluit kan nog bezwaar worden gemaakt.

Na de opening van Cultuurbank duurde het enige tijd voordat er alcohol getapt mocht worden in het restaurantgedeelte van het pand. Ambtelijk werd geadviseerd de gevraagde volledige vergunning niet te verlenen. Het college week van dit advies af. "Aanvankelijk was de eerder afgegeven vergunning ten dienste van de hoofddoelstelling van het gebouw", legde waarnemend burgemeester Hans Ubachs vorige week uit. "Nu ligt er een volledige reguliere horecavergunning. Dat betekent dat er reclame gemaakt mag worden, de voorziening hoeft niet ondersteunend te zijn en er mag een terras gecreëerd worden. Dit is een verruiming van de exploitatie."
Ambtelijk werd het advies gegeven in verband met het gebrek aan parkeerplaatsen geen volledige vergunning te verlenen. Het college vindt echter dat een volledige horeca een meerwaarde heeft en bijdraagt aan een bruisend centrum.

Meer berichten

Shopbox