Logo groeiendbest.nl
Bijna het hele college hielp mee de afvalbakken te onthullen (Foto, Cor Delissen)
Bijna het hele college hielp mee de afvalbakken te onthullen (Foto, Cor Delissen)

Jeugdraad plaatst 'aangeklede' afvalbakken

Vorige week dinsdag is een aantal leden van de Jeugdraad in actie gekomen, om bij diverse basisscholen afvalbakken te plaatsen. Ze werden daarbij geassisteerd door de burgemeester en enkele wethouders, om het belang van de plaatsing te onderstrepen.

Eén van de initiatieven uit de Jeugdraad van het afgelopen jaar was, om afvalbakken in het dorp te plaatsen, die uitnodigen om daar afval in te deponeren. Daar moeten ze dan wel voor 'aangekleed' zijn, ze moeten opvallen.

Logisch is dan, dat deze bakken in de buurt van de scholen komen staan, om zo vanaf de schoolleeftijd kinderen - en volwassenen - te stimuleren in het netjes houden van de woonomgeving.


Procedure

De Jeugdraad is er wel achtergekomen, dat een en ander niet zomaar kan gebeuren. Vorig jaar vertelde toenmalig wethouder John Verheijen, dat men niet zomaar op prullenbakken leuke dingen kan gaan maken. Er zouden dan nieuwe bakken moeten komen. Welnu, dat is ook gelukt en in de tussenliggende tijd zijn op de scholen ontwerpen gemaakt, om de bakken een fleurig aanzien te geven.

Bij de ingebruikname van de bakken waren naast de leden van de Jeugdraad ook de ontwerpers van de stickers uitgenodigd en zo werd het bij iedere school een kleine ceremonie, omringd door een flinke groep kinderen.


Meer berichten

Shopbox