Logo groeiendbest.nl

Voorlichting AVG Privacywetgeving voor vrijwilligersorganisaties en verenigingen

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing en vanaf deze datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Deze verordening geldt ook voor vrijwilligersorganisaties. Op 5 juli is er een informatiebijeenkomst.

Sport- en muziekverenigingen, cultuurorganisaties, musea, belangenorganisaties, buurtinitiatieven, zorgorganisaties enz. zullen passende maatregelen moeten nemen rond het bewaren en beveiligen van persoonsgegevens. Gegevens van leden, cliënten en deelnemers maar ook van de eigen vrijwilligers. Een reden voor Welzijn Best en Omgeving (WBO) om een informatiebijeenkomst te organiseren. Tijdens deze bijeenkomst geven Marion van Rooij en Bart Verhoeven een presentatie over de algemene uitgangspunten van de AVG. Marion van Rooij is Functionaris Gegevensbescherming en Bart Verhoeven werkt als Adviseur Informatiebeveiliging en Privacy voor de gemeente Best. Namens Stichting AVG voor verenigingen zal gastspreker Ab Sier -Verenigings & organisatie consultant- met dagelijkse praktijkvoorbeelden ons meenemen in het verder ontwarren en concretiseren van ieders verplichtingen met betrekking tot de de AVG. Verder krijgen vrijwilligersorganisaties tips hoe de organisatie AVG-bestendig gemaakt kan worden en is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Namens WBO zullen Richard Bekkers, Peter de Leeuw en Thijs Schaffers aanwezig zijn. Richard zal verder inzoomen op de AVG m.b.t. vrijwilligersorganisaties waarbij Peter en Thijs informatie ophalen om hier op een later tijdstip collectief en/of individueel terugkoppeling over te geven. Voor deze informatiebijeenkomst dient u zich aan te melden en kunt u op voorhand aangeven waarover u deze avond algemene of specifieke vragen heeft. Deze zullen dan in de presentatie verwerkt worden.


Aanmelden

De bijeenkomst is voor besturen en geïnteresseerden van vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Best. Om de opkomst te inventariseren vragen wij iedereen die geïnteresseerd is het online aanmeldingsformulier in te vullen op de website van WBO, welke te vinden is in de agenda. Mocht u hiertoe niet in de gelegenheid zijn of meer informatie willen dan kun je een e-mail sturen naar Richard Bekkers. r.bekkers@wbo.nl

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Wij hanteren boven een bepaald aantal aanmeldingen een wachtlijst en zullen wanneer mogelijk - afhankelijk van het animo - in het najaar nog een bijeenkomst organiseren. Op dit moment hebben na een korte inventarisatie zich al 40 organisaties aangemeld.

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan tot en met 4 juli aanstaande. Deze bijeenkomst zal plaats vinden op 5 juli in Bestwijzer, inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. Afsluiting rond 22:00 uur


Meer berichten

Shopbox