Logo groeiendbest.nl

Best zoekt burgemeester met veel kwaliteiten

Met het eindigen van de benoemingstermijn van burgemeester Van Aert per 1 september komt de burgemeestersfunctie in Best vacant. De eerste stap in deze zoektocht is het opstellen van het profiel waaraan de burgemeester moet voldoen.

De profielschets vormt de basis voor de werving van kandidaten. De vertrouwenscommissie i.o. heeft de concept Profielschets burgemeester van Best opgesteld. De nieuwe burgemeester moet veel kwaliteiten bezitten. Anton van Aert dient daarbij als voorbeeld.

Voor het opstellen van een profielschets konden de inwoners van Best op verschillende manieren hun mening kenbaar maken. 449 inwoners namen de moeite te reageren. Meest in het oog springt de gewenste betrokkenheid van de nieuwe burgemeester. Niet alleen wordt dit kenmerk letterlijk genoemd, het komt ook terug in de andere omschrijvingen. Bijvoorbeeld: een burgemeester die belang hecht aan de gemeenschap en Best op de eerste plek zet, samen met de positie van de gemeente in de regio.
Een vereiste is dat de nieuwe burgemeester in regionaal verband een bekwaam onderhandelaar is. Iemand die aanspoort om keuzes te maken: 'dit doen we zelf', 'dat doen we samen'. Als een echte ambassadeur staat hij voor Best.


Leefbaarheid

De grote stad is in Best nooit ver weg. Van die nabijheid heeft de gemeente voordeel. Maar door de snelheid van stedelijke ontwikkeling komt op diverse gebieden het leef- en woonklimaat onder druk te staan. De gemeente Best heeft een grote ambitie op het gebied van milieu, duurzaamheid en leefbaarheid. De burgemeester ziet wat in dit kader aandacht nodig heeft en richt daar de aandacht op.


Economie

Best heeft een goed vestigingsklimaat. Er reizen op werkdagen veel mensen naar Best. Onder andere belangrijke spelers in de hightech en toeleveranciers weten de gemeente te vinden. Een uitdaging is hoe iedereen van de groei van de Brainport kan blijven profiteren. Hoe wordt ervoor gezorgd dat er voor iedereen een passende baan is? Waar liggen de valkuilen, welke oplossingen zijn nodig? De nieuwe burgemeester moet hieraan bijdragen. In de profielschets wordt hij een waardevolle sparringpartner met een flinke dosis analytisch vermogen en overtuigingskracht genoemd.


Veiligheid

In Nederland is sprake van druggerelateerde overlast en georganiseerde criminaliteit. Ook in Best speelt deze problematiek. De nieuwe burgemeester laat er geen misverstand over bestaan: voor ondermijning en criminaliteit is in Best geen plaats. Daar past terugdeinzen niet bij. Best zoekt een integere burgemeester als daadkrachtig handhaver. Iemand die samen met politie en het Openbaar Ministerie zoekt naar oplossingen.


Samenleving

De burgemeester woont in de gemeente Best. De burgemeester is betrokken bij en verbonden met de inwoners van Best. Dat betekent dat hij graag deel uitmaakt van de gemeenschap. Dat hij voor inwoners toegankelijk en zichtbaar is, spreekt voor zich. Sociaal vaardig stelt de burgemeester mensen snel op hun gemak. Hij heeft een luisterend oor, ook onder stressvolle en emotionele omstandigheden.


Organisatie

Op weg naar een jonge, ambitieuze gemeentelijke organisatie helpt de burgemeester college- en raadsleden, evenals ambtenaren om het beste uit henzelf te halen. Hij coacht en geeft het goede voorbeeld. De komende jaren ligt de nadruk op het invoeren van het dienstverleningsconcept, de organisatieontwikkeling en de huisvesting. Binnen het college en in de raad draagt de burgemeester bij aan de kwaliteit van de besluitvorming. Een debat? Graag, maar als het moment daar is, durft hij keuzes op scherp te stellen. Kiezen of delen.
Na vaststelling van de profielschets door de raad op 4 juni is de profielschets op 5 juni aan de commissaris van de Koning aangeboden.

De vacature wordt op 12 juni 2018 in de Nederlandse Staatscourant opengesteld. De selectie van kandidaten zal na het zomerreces plaatsvinden.

Meer berichten