Logo groeiendbest.nl

Openluchtmis 3 juni ook bij Omroep Best Radio

Zondag 3 juni vindt de St. Odulphusprocessie plaats. Vanaf het moment dat de lopers aankomen bij het Vuurdoornplein, zal de radio Omroep Best deze openlucht H. Mis uitzenden. Dus ook als u niet in de gelegenheid bent mee te lopen, of eventueel op het plein de gebeurtenissen mee te maken: ook dan zult u deze dienst bij kunnen wonen. Tenzij… de weergoden natuurlijk andere plannen hebben. Bij regen vindt de dienst in de St. Odulphuskerk plaats.

Zo rond 11.00 uur verwacht de organisatie dat de processie op het plein aankomt. Het programma met klassieke muziek, waar u meestal rond de kerkdienst naar kunt luisteren, wordt daarom de laatste minuten ingekort.

Aalmoezenier Jan van Lieverloo zal Pastor Brouwers ondersteunen. Direct na de dienst wordt er op het plein koffie / thee geschonken. Mogelijk is dit de laatste keer dat deze traditie plaatsvindt; nu voor de 27e keer. De beslissing daarvan ligt in de handen van andere mensen.

De techniek is in handen van Mark Koopmanschap en Frank Bracke. Presentatie: Jur Wijchers.

Voor de frequentie's: kijkt op de stoppers (kleine advertentie's in dit blad) of via de computer: WWW.OmroepBest.nl

Meer berichten