Logo groeiendbest.nl
Op zijn Harley gaat Joop Spijker de reis beginnen (Foto, Cor Delissen)
Op zijn Harley gaat Joop Spijker de reis beginnen (Foto, Cor Delissen)

Militaire (motor) Bedevaart naar Lourdes

Dit jaar wordt voor de 60 ste keer de Militaire Bedevaart naar Lourdes gehouden. Het thema voor deze 60ste jubileumbedevaart is vrede op aarde, " Pacem in Terris". Naar de beginwoorden van een belangrijke brief (encycliek) van paus Johannes XXIII waarin de vier kernwaarden waarheid, rechtvaardigheid, liefde en vrijheid toelicht als bouwstenen voor een vredevol samenleven.

De Rooms Katholieke geestelijke verzorging met ondersteuning van de Stichting Militaire Lourdesbedevaart (SMLB) organiseert deze reis. In de tijd van de dienstplicht vonden jaarlijks zo'n 800 tot 1300 deelnemers de weg naar Lourdes. Veelal gebeurde dit met een speciale trein, tegenwoordig gaat het om een aanzienlijk kleiner gezelschap. Er wordt nu gereisd per vliegtuig, bus of motor, een enkeling loopt soms of komt op de fiets.

Lourdes staat in het teken van elkaar ontmoeten, zoals dat destijds door de initiatiefnemers, de Franse en Duitse geestelijk verzorgers ook werd beoogd.

Als je elkaar ontmoet, betekend dat immers Contact, Dialoog- en daardoor begrip voor elkaar. Zo ontmoeten actief dienende militairen, veteranen, militairen in opleiding, oudere collegae, maar ook burgermedewerkers, gepensioneerde militairen elkaar. Hetzelfde geldt ook in internationaal verband. Vandaag de dag zijn er militaire pelgrims uit 4 continenten en 43 landen, men verwacht dan ook dat er dit jaar meer dan 15.000 militairen en begeleiders deelnemen.


Joop Spijker

Een bekende veteraan uit Best, Joop Spijker, gaat deze pelgrimstocht aan, met nog zo'n 40 andere motorrijders vertrekken ze op 15 mei naar Lourdes.

In drie dagen rijden ze naar Lourdes, daar drie dagen verblijven en dan via een Battlefield Tour terug naar Nederland in vier dagen, ze hopen op 24 mei weer terug te zijn in Best, dan hebben ze bijna 3500 km achter de rug

Meer berichten

Shopbox