Logo groeiendbest.nl

Bevolking kan meepraten over profiel nieuwe burgemeester

Best moet op zoek naar een nieuwe burgemeester. Voordat er een sollicitatieprocedure wordt opgestart moet duidelijk zijn waar een nieuwe burgemeester aan moet voldoen. Daarom wordt er een profielschets opgesteld. Een vertrouwenscommissie is daar mee bezig, maar ook de inwoners van Best kunnen hun inbreng leveren. Op www.gemeentebest.nl/burgemeester-best kunnen Bestenaren via een korte enquête het profiel van hun ideale burgemeester kenbaar maken.

Raadsgriffier Maaike Mesdag licht de raadpleging van de bevolking toe. "Het is een beperkt aantal vragen waar mensen op kunnen reageren", zegt ze. "Als men meer kwijt wil over het profiel van de burgemeester kan dat worden ingevuld bij de open vragen. Wie de online enquête niet wil of kan invullen kan dat doen door een mail (raadsgriffie@gembest.nl) te sturen of een brief op te stellen ter attentie van de raadsgriffie, postbus 50, 5680 AB Best. Op de balie in het gemeentehuis liggen ook vragenformulieren die kunnen worden ingevuld."


Uitkomsten

De uitkomsten van de enquête worden door de commissie, die zich bezighoudt met de benoeming van een nieuwe burgemeester, meegenomen. Maaike Mesdag: "Wij krijgen niet alle persoonlijke reacties van inwoners op ons bureau, maar een analyse van wat er is ingevuld. Van wat er bij de open vragen is ingevuld, krijgen wij een samenvatting wat het meest en het minst is genoemd. Het wordt dus een gebundelde uitkomst. Ik hoop dat we aan het eind van het traject kunnen zeggen: 'Dat hebben we goed gedaan. Dit is een goede keus.' Ik verwacht dat de nieuwe burgemeester medio februari volgend jaar aan de slag kan. Normaal duurt zo'n procedure acht maanden, maar nu zit er een vakantieperiode tussen en duurt het wat langer."


Aanbieden

De profielschets voor een nieuwe burgemeester wordt op dinsdag 5 juni in een raadsavond aan de Commissaris van de Koning aangeboden. "Daarna zet de provincie de sollicitatieprocedure uit. Na de zomer worden de geselecteerde kandidaten onder strikte geheimhouding aan de vertrouwenscommissie kenbaar gemaakt. Zij komen dan op gesprek."

De enquête kan tot en met zondag 13 mei worden ingevuld.

Laat uw stem horen!

Doe mee!

Meer berichten

Shopbox