Logo groeiendbest.nl
Burgemeester Ubachs en raadsnestor Veronique Zeeman legden de krans namens de gemeente (Foto, Cor Delissen)
Burgemeester Ubachs en raadsnestor Veronique Zeeman legden de krans namens de gemeente (Foto, Cor Delissen)

Dodenherdenking in Kruispark indrukwekkend

Belangstelling neemt elk jaar toe

De Dodenherdenking in het Kruispark aan de Oirschotseweg was afgelopen vrijdagavond indrukwekkend. Een combinatie van factoren droeg daaraan bij. Veel mensen waren bij de herdenking aanwezig, de belangstelling lijkt elk jaar toe te nemen.

De plek van de herdenking is sfeervol en draagt bij aan waar het om gaat: alle gevallenen in oorlogssituaties herdenken. En de organisatie slaagt erin de plechtigheid meer cachet te geven. Ook de bijdrage van het St. Odulphusgilde is een bewijs voor de toegewijde wijze waarop Dodenherdenking wordt gehouden.

Het oorlogsmonument in het Kruispark was omzoomd met dikke rijen mensen en kinderen. Harmonie St. Caecilia zorgde in orkestsamenstelling voor het officiële moment voor muzikale omlijsting van het programma. Wethouder John Verheijen nam waar voor Harry Smits, de voorzitter van het comité dat Dodenherdenking organiseert. Smits moest verstek laten gaan vanwege een opname in het ziekenhuis.

"Wij herdenken alle Nederlandse slachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en in vredessituaties hun leven hebben gegeven", sprak Verheijen. Waarnemend burgemeester Hans Ubachs legde met raadslid Veronique Zeeman een krans bij het monument. Ook leden van de Jeugdraad en scouting legden bloemen, een vertegenwoordiging van de veteranen uit Best en uit de regio Zuidoost-Brabant, leden van atletiekvereniging Genetaal Michaëlis en mensen uit het publiek. Het Odulphusgilde bracht een vaandelgroet. Daarna las burgemeester Ubachs de namen op van de mensen die ten gevolgde van oorlogsgeweld zijn gesneuveld.


Verzet

Het thema van Dodenherdenking is dit jaar 'Verzet'. "Wat zou jij doen als je in verzet moet komen?" sprak de burgemeester. "Verzet is geen simpele keus. Vanuit het heden lijkt het logisch en spannend. Aan het eind van het verhaal zegeviert recht. Maar in de werkelijkheid is het niet zo simpel. Verzet is impulsief. De bezetter deed er alles aan om het verzet tegen te gaan. Het besef: wat zou ik doen als er een beroep op mij wordt gedaan? Hoe kies je als je eigen toekomst onzeker is? Mensen bezoeken die het hebben ervaren, er een boek over lezen, het is en beginpunt maar het is niet genoeg."
Met het spelen van The Last Post door twee leden van St. Caecilia en een passend lied gezongen door koor Conservation werd de plechtigheid besloten.

In de Koetshuistuin werden twee films getoond. Een over de Prinses Irenebrigade en Oorlogstuig.

Meer berichten

Shopbox