Logo groeiendbest.nl

Koninklijk lintje voor Jan van de Meulengraaf

Ridder Jan van de Meulengraaf
Ridder Jan van de Meulengraaf

Bij de jaarlijkse lintjesregen op 27 april, is ook een gewaardeerde Bestse ondernemer geëerd met de onderscheiding 'Ridder in de orde van Oranje Nassau'. Dat was tot op heden niet in Best bekend, omdat Jan in Eindhoven woont, maar de meeste verdiensten zijn wel degelijk in Best vergaard.

Jan van de Meulengraaf ondersteunt, naast zijn notariskantoor in Best, diverse lokale maatschappelijke instellingen op het terrein van sport, jeugd, zorg en cultuur. Hij geeft aan en ten behoeve van deze maatschappelijke instellingen onder meer (juridisch) advies. Zo ondersteunde hij diverse sportverenigingen en was daarnaast actief voor verschillende culturele en maatschappelijke instellingen, waaronder De Vlinder, KBO, afdeling Best en Avondje-Uit. Het kantoor wordt bijvoorbeeld ook jaarlijks ter beschikking gesteld aan "Best in Dialoog". Daarnaast bekleedt hij vanaf 2000 diverse bestuursfuncties waaronder secretaris/penningmeester van Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma (beheer en verdeling van de rechtsherstelgelden en de acceptatie, participatie, emancipatie en educatie van de Sinti en Roma in Nederland en Europa), bestuurslid/voorzitter jeugdcommissie bij golfvereniging BG & CC, bestuurslid/voorzitter van de stichting De Omslag Best, secretaris van Stichting Muzikale Oktober Best en voorzitter van Stichting 't Tejaterke.


Meer berichten

Shopbox