Logo groeiendbest.nl
Richard Bekkers
Richard Bekkers

Alle kleine beetjes helpen

Onder het motto 'Alle kleine beetjes helpen' vraagt het Epilepsiefonds u om in de week van 4 tot en met 9 juni enkele uren van uw tijd te helpen met collecteren.

Oudste gezondheidsfonds in Nederland

Dit jaar bestaat het Epilepsiefonds 125 jaar en daar zijn we trots op. In de beginjaren lag het accent van ons werkterrein nog op het voorzien in goede zorg. Inmiddels is er – mede dankzij de collecte opbrengsten – al veel meer waar gemaakt. Zo heeft het Epilepsiefonds onderzoeken gefinancierd die ertoe geleid hebben dat artsen tegenwoordig in staat zijn om zeventig procent van de mensen met epilepsie met de juiste (combinatie van) medicijnen te helpen aanvallen onder controle te houden.


Nieuw onderzoek is nog steeds nodig

Er zijn al veel mooie resultaten bereikt. Maar er ook nog steeds een grote groep mensen - waaronder veel kinderen met epilepsie die onvoldoende baat hebben bij medicijnen. Daarom zullen wij ons de komende jaren meer richten op nieuwe behandeltechnieken zoals neuromodulatie. Daarbij worden de zenuwbanen rechtstreeks beïnvloed. Deze behandeltechniek is mogelijk een alternatief voor medicijnen.


Doe mee

Collecteren kost slechts een paar uur tijd. En wie collecteert, levert een bijdrage aan een goede behandeling en begeleiding van mensen met epilepsie. Wilt u zich in de eerste week van juni als collectant inzetten? Meld u vandaag nog aan via www.epilepsie.nl. U kunt ook contact opnemen met A. Persijn via apersijn@onsbrabantnet.nl

Want echt, alle kleine beetjes helpen.

Meer berichten

Shopbox