Logo groeiendbest.nl
Ook dit jaar zal het gilde op de gildedag een vendelgroet aan het gemeentebestuur brengen.
Ook dit jaar zal het gilde op de gildedag een vendelgroet aan het gemeentebestuur brengen.

Odulphusgilde klaar voor nieuw seizoen

Op de voorjaarsvergadering van het Sint Odulphusgilde in het buurthuis van OVS is het programma voor het seizoen 2018 bekendgemaakt. Zo zal het gilde op 4 mei weer deelnemen aan de jaarlijkse Dodenherdenking bij het Kruispark. Terugkerende programmapunten zijn ondermeer deelname aan de Odulphusprocessie, het openen van de kermis en het Verbroederingsfestijn met de gilden van Tilburg en het Belgische Kalmthout. Dit jaar wordt dat op 16 september in Best gehouden. Ook wordt er op de gildedag weer om het Koningschap geschoten. Een evenement dat om de drie jaar plaatsvindt. De huidige koning Ben v.d. Laar zal dan zijn titel moeten verdedigen.

Op de gildedag is het gilde weer thuis bij FF Anders in de Hoofdstraat.

Het volledige programma ziet er als volgt uit:

04 mei Dodenherdenking

03 juni Processie

10 juni Vrij Gildefeest St. Lambertusgilde Vessem

17 juni Leugenkoningschieten

18 juni Gildedag/Koningschieten

23 juni Vismiddag bij familie Piet Goevaers

29 juni Openen kermis

19 aug. H. Mis Mariakapel De Vleut

16 sept. Verbroederingsfestijn

04 okt. Overheidsvergadering

18 okt. Jaarvergadering


Meer berichten

Shopbox