Logo groeiendbest.nl

Raad wil steun voor statiegeld op petflessen en blikjes

Als het aan de raad van Best ligt, wordt er in de toekomst statiegeld geheven op petflessen en blikjes. Een meerderheid (5 stemmen tegen en 11 voor) van de raad stelde zich op achter een door Aaldert van der Vlies (ChristenUnie) ingediende motie. "Statiegeld geeft een directe uitwerking aan het principe 'de vervuiler betaalt' door ingeleverd afval geen geld te laten kosten en zwerfafval wel", sprak Van der Vlies. "Via een statiegeldsysteem teruggehaald restafval is van hogere kwaliteit en daardoor heeft het een hogere opbrengst bij recycling."
"Zwerfafval is een ernstig probleem en dit is een bedreiging voor het milieu, dieren en mensen, niet alleen in Best maar wereldwijd", zei Van der Vlies. "Petflessen en blikjes maken een substantieel deel uit van zwerfafval. Onderzoeksbureau CE Delft becijferde dat invoering van statiegeld op petflessen en blikjes 70 tot 90 procent afname van hun aandeel in zwerfafval bewerkstelligt. Op 31 augustus 2017 heeft de toenmalige staatssecretaris het rapport 'Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes' aan de Tweede Kamer gestuurd en dat rapport maakt duidelijk dat statiegeld een effectieve en grote bijdrage levert aan de bestrijding van plastic soep en zwerfafval. In november vorig jaar is de statiegeldalliantie gestart, waarin organisaties in Nederland en België de handen ineenslaan voor uitbreiding van statiegeld. Er zijn 29 gemeenten die zich bij dit initiatief hebben aangesloten. Een brede steun vanuit het land kan bijdragen aan de besluitvorming in de Tweede Kamer in maart."


Schijnoplossing

De VVD in de raad van Best stemde tegen de motie. "Wij steunen de motie niet", reageerde Rik Dijkhoff. "Slechts 3 procent van het zwerfafval zijn plastic flessen en blikjes. Statiegeld is een schijnoplossing. Je moet investeren in nieuwe innovatie, niet in oude systemen."
Wethouder Peet van de Loo (D66) onderschreef de motie en beloofde het onderwerp in het regio-overleg te bespreken. "Wij roepen de andere gemeenten op om de motie te steunen", zei Van de Loo.

Best Open stemde voor de motie, maar fractieleider Veronique Zeeman noemde de verdediging van Van der Vlies omtrent zijn voorstel zwak.

Reageer als eerste
Meer berichten