Logo groeiendbest.nl
John Verheijen, wethouder van (o.a.) sport, hield een inleiding (Foto, Cor Delissen)
John Verheijen, wethouder van (o.a.) sport, hield een inleiding (Foto, Cor Delissen)

Goed bezochte ontbijtsessie 'Politiek ontmoet Sport'

In de kantine van Best Vooruit

Bij gastheer RKVV Best Vooruit, wiens voorzitter Jan Pieter Been iedereen welkom heette, heeft vrijdag 2 februari een goed bezochte ontbijtsessie Politiek ontmoet Sport plaats gehad.

Dertig vertegenwoordigers van sportverenigingen en het gemeentebestuur bediscussieerden de stelling; 'Sportverenigingen hebben geen subsidie van de gemeente nodig, moeten zichzelf kunnen bedruipen'. Onder aanvoering van wethouder John Verheijen, die sport in zijn portefeuille heeft, deelden de deelnemers hun meningen met elkaar. Hoewel de meeste mensen vanuit de sport aangaven dat het gestelde inderdaad het uitgangspunt moet zijn, werd ook gezegd dat het de gemeente, wanneer een vereniging (tijdelijk) financiële hulp nodig heeft, wat waard moet zijn om zoveel mogelijk burgers van Best in staat te stellen hun sport te bedrijven. Initiatiefnemer Meindert Leutscher gaf aan; "Niet alleen de fysieke kant van sport, maar ook de sociaal maatschappelijke betekenis ervan is het gemeentebestuur veel waard. Alleen al de beide voetbalverenigingen Wilhelmina Boys en Best Vooruit en de atletiekvereniging Generaal Michaelis, hebben ruim 2500 leden en dat is een zeer groot deel van de Bestse bevolking dat elkaar bij het sporten ontmoet, elkaar leert kennen en elkaar leert waarderen. Dat moeten wij vanuit College en Raad blijven stimuleren".

De reeks ontbijtsessies Politiek ontmoet …., in 2014 gestart om 'de politiek' niet alleen tijdens verkiezingscampagnes zichtbaar te laten zijn, zal, mede door de positieve reacties van de deelnemers, na de verkiezingen worden voortgezet op verschillende plekken in Best.


Reageer als eerste
Meer berichten