Logo groeiendbest.nl

Bestemmingsplan uitbreiding BestZoo positief ontvangen

De poort naar Het Groene Woud een stukje open

De meerderheid van de raad is positief over het bestemmingsplan uitbreiding BestZoo. Vorige week maandagavond plaatsten enkele raadsleden tijdens de raadsavond nog wel een aantal kritische kanttekeningen bij de plannen. Zo vroeg men zich af of de horeca, met name het grandcafé, tot tien uur 's avonds open moet blijven. En er werd gewaarschuwd dat BestZoo en omgeving niet mag uitgroeien tot een kleine Efteling.

Het bestemmingsplan Uitbreiding BestZoo, De Vleut maakt - ten noorden van de Broekdijk - de uitbreiding van BestZoo mogelijk en de bouw van een nieuw entreegebouw. Ten zuiden van de Broekdijk geeft het plan de mogelijkheid om een gebouw te realiseren met een informatiecentrum van Brabants Landschap dat als groene poort van het achterliggende gebied Het Groene Woud functioneert. In dit gebouw komen een horecavoorziening in de vorm van een grandcafé en educatieruimtes. Daarnaast komen in dit gebied een natuurspeeltuin en dierenweides met enige schuilgelegenheden voor dieren. De weides mogen tevens worden gebruikt als parkeerweide (bij grote drukte) en als evenemententerrein voor natuurgerelateerde dagevenementen. Het gebied ten zuiden van de Broekdijk blijft openbaar toegankelijk.
Buurtbewoner Tom Lassing maakte gebruik van het inspreekrecht. Lassing is niet tegen de uitbreidingsplannen van BestZoo. Hij was echter niet blij met de ruime openingstijden van het grandcafé. En hij is niet overtuigd van de financiële haalbaarheid van de plannen. "Als er over een paar jaar fors geherstructureerd moet worden, wordt het grandcafé dan een McDonald's of AC Restaurant? En een kleine Efteling willen we niet."

Kleine Efteling

"Waarom moet het grand café openblijven tot tien uur 's avonds?" vroeg Leon Kennis (Best Open) zich af. "Er zijn in de avonduren geen mensen meer in BestZoo."
Ook Pieter Meeuwis (D66) had bedenkingen tegen de ruime openingstijden van het grandcafé. "En komt de wandelroute naar de uitkijktoren er?" wilde Meeuwis weten. "De uitbreiding moest kleinschalig zijn en passend in de natuur. Hoe borgen we dat we geen klein Efteling scenario krijgen?"
Wethouder Marc van Schuppen (Best Open) was niet bang voor het ontstaan een kleine Efteling.
"Binnen het huidige bestemmingsplan kan dat niet", aldus Van Schuppen. "Wij verlenen daar geen medewerking aan. Die zorg kan ik wegnemen."

"Het gaat absoluut geen Kleine Efteling worden!"

De openingstijden van het grandcafé zijn gebaseerd op de APV. Daarin staat dat de horeca tot 22 uur open mag zijn. "We moesten een juridisch kader hebben om de vergunning te verlenen", legde Van Schuppen uit. "Op basis van de winkelsluitingswet had het 18 uur mogen zijn en dat is te vroeg."

Wandelroutes

In het gebied worden goede wandelroutes aangelegd en mogelijkheden gecreëerd om te rusten. "Er komen wandelroutes van 2,5 tot 3 kilometer, maar ook langere", gaf Van Schuppen aan. "Wij zijn met de grondeigenaren in overleg. Na 15 april weten we wie meedoet. Het moet een gebied worden dat voor een groter bezoekersaantal aantrekkelijk is."

Vanwege de kanttekeningen die werden geplaatst bij het bestemmingsplan wordt het voorstel in de eerstkomende raadsvergadering op 5 februari als B-stuk op de agenda geplaatst. Dat betekent dat er nog over wordt gesproken.

Reageer als eerste
Meer berichten