Logo groeiendbest.nl
Toine Smits werd geëerd met 't Pluimke (Foto, Cor Delissen)
Toine Smits werd geëerd met 't Pluimke (Foto, Cor Delissen)

't Pluimke voor Toine Smits

"Ik gun het vaak liever een ander, dan dat ik zelf met de eer ga strijken"

Toine Smits kreeg afgelopen zaterdag in de zaal van Quatre Bras 't Pluimke uitgereikt. Smits kreeg de onderscheiding voor de veelzijdige, creatieve en indrukwekkende manier waarop hij heeft bijgedragen aan de bloei van voetbalvereniging Wilhelmina Boys. "Ik vind het een hele eer dat ik 't Pluimke heb gekregen", reageerde Smits. "Ik sta echter niet graag op de voorgrond. Ik gun het vaak liever een ander dan dat ik zelf met de eer ga strijken."

Een reactie die past bij Toine Smits. Achter de schermen draagt hij belangrijk bij aan de ontwikkeling van de voetbalvereniging, waarvan hij vanaf 1974 lid. Al 25 jaar geeft hij als bestuurslid gestalte aan een breed scala van uitdagingen, die hebben geleid tot het huidige, stabiele ledenaantal van boven de 1000. "Het was leuk om even in het zonnetje gezet te worden", erkent hij. "De Boys is een sociale gemeenschap waar ik me goed voel. Ik zet me dan ook graag in voor de vereniging. Ik heb een volle agenda, maar tijd kun je managen en als het eens een keer niet kan, moet dat ook kunnen. Het is en blijft uiteindelijk vrijwilligerswerk. Elke inbreng waarderen we."


Aouw Steeke

't Pluimke is in het leven geroepen door het Genootschap van de Aouw Steeke en Ere-durdauwers. Het is een onderscheiding die toegekend wordt aan iemand die zich belangeloos inzet voor de Bestse gemeenschap. "Met zijn kennis van IT verwante zaken, het niet terugdeinzen voor complexe financiële vraagstukken en het functioneren als klankbord voor de overige bestuursleden geeft hij invulling aan zijn bestuurstaak", aldus Johan van Antwerpen, die namens de Aouw Steeke Smits toesprak.

Kwaliteiten

"Toine, toen de leden van de commissie 't Pluimke op zoek gingen naar de vele zaken die jij, samen met de overige bestuursleden, op je neemt, stuitten wij op diverse zaken. Het zou een opsomming van ruim 20 onderdelen worden, maar in deze korte toespraak wil ik in het bijzonder memoren:
* Het kledingplan waarbij verenigingsbreed de mogelijkheid geboden wordt om iedereen jaar in jaar uit te voorzien van uniforme kleding. Een plan waarvoor binnen andere verenigingen ook belangstelling werd getoond.
* De manier waarop de vereniging ondersteund werd om te komen tot een beleid waarbinnen voor alle gezindten, culturen en achtergronden plaats is.
* Het opzetten van het walking football en waarvoor nu initiatieven worden ontplooid om dit breder te realiseren in de omliggende wijken.
* Het realiseren van het G-voetbal.
* De Schijt je Rijk acties, waarbij het veld verdeeld werd in vakken en aan de hand van een trekking via de notaris je de gelukkige kon worden, als je lot overeenstemde met het vak waar de koe zijn vlaai neerlegde.
* Het realiseren van de verhuur aan Partou kinderopvang van een gedeelte van het gebouw.
* Het initiëren, begeleiden en realiseren van energiebesparende maatregelen door middel van de plaatsing van zonnepanelen.
* Een actieve rol bij het binnenhalen van sponsoren en in het bijzonder de hoofdsponsor Bata.
* Ook komt van jouw hand de wekelijkse nieuwsbrief.
* Daarnaast verzorg je de inning van de contributies, de ledenadministratie, fungeer je als vicevoorzitter en begeleidde je de realisatie van de huidige accommodatie en de uitbreiding met 2 kleedlokalen. Je kennis van de statuten, het verenigingshandboek en de actualisatie van het normen- en waardenbeleid worden binnen het bestuur hooglijk gewaardeerd.

Als je dan nog tijd over hebt om in het 7e elftal je voetbalkunsten te vertonen, kunnen wij niet anders als constateren dat je alle ruimte hebt gekregen van Andrea en je gezin om je hobby op een zeer waardige manier uit te voeren.
Als dank voor al deze inzet voor v.v. Wilhelmina Boys en grote delen van de Bestse bevolking willen de Aouw Steeke en de Ere-Durdauwers je graag waarderen met het Pluimke 2018. Van harte proficiat en wij hopen dat je nog vele jaren actief wilt zijn voor Best en de Boys."


Bijeenkomst Penningmeesters een succes!

Op 15 januari heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met penningmeesters van verschillende Bestse verenigingen en maatschappelijke organisaties.

Naar aanleiding van een gemaakte deal vorig jaar bij de Maatschappelijke Beursvloer Best-Oirschot heeft initiatiefnemer Tom Lassing penningmeesters uitgenodigd. Ton Timmerman RB, Peter van den Berg AA en drs. Hans van den Hoogenhoff RC van SABbest accountants en adviseurs hebben deze avond informatie gedeeld over belangrijke onderwerpen op het gebied van fiscale zaken en aansprakelijkheid. Onderwerpen die aan bod kwamen zijn omzetbelasting, bestuursverantwoordelijkheden en privacywetgeving. Daarnaast was er uiteraard ruimte voor vragen van de toehoorders.

Het was een interessante avond, waarbij duidelijk werd dat er binnen Best een behoefte leeft aan kennisuitwisseling tussen besturen en bestuursleden. Ook wethouder John Verheijen, eveneens aanwezig, constateerde dat een avond zoals deze zinvol is en om herhaling vraagt.

De penningmeesters hebben een flink aantal tips meegekregen en zijn ook geadviseerd om met elkaar in verbinding te blijven treden voor een noodzakelijke kennisuitwisseling.

Reageer als eerste
Meer berichten