Logo groeiendbest.nl

40 Dagen zonder alcohol

"Veertig dagen zonder alcohol, wat is dat voor onzin!".

Dat is nogal eens de reactie als je als deelnemer aan de "40 dagen"-campagne in gesprek raakt. Dat gebeurt beslist tijdens feestjes. Met de verbaasde opmerking; jij geen alcohol !?.

Heeft het eigenlijk wel zin?. Tot er een ontvankelijke wending komt in het gesprek en er nieuwsgierige vragen komen.

Verminder je gewicht als je geen alcohol drinkt?. Ik doe deze ronde voor de vierde keer mee maar de eerdere keren verloor ik niet noemenswaardig gewicht, een beetje wel. Slaap je beter?. Raak je wat ontregeld?.Geen merkbaar verschil is mijn ervaring. Kost het veel moeite om alcohol te laten staan?. Dat viel me ontzettend mee. Ik meld er wel bij dat het heel goed hielp dat mijn vrouw ook trouw meedeed.

Verslaafd? Is het die 40 dagen echt afkikken? Ik ga niet uit de weg dat er in het dagelijks leven een ( aangename ) routine ingeslopen is om bijna dagelijks twee eenheden alcohol te nemen. Een aanleiding daartoe dient zich doorgaans moeiteloos aan. Toch geeft het voldoening om na 40-dagen vast te stellen dat wij evenzo zonder kunnen. Wij denken dan toch een beetje dat we bekeerbare alcoholnuttigers zijn. Smaakt het eerste biertje of wijntje na die 40-dagen? Het was wel even een aparte smaak.

Ik moet nogal eens denken aan de uitspraak van Jan Ackermans "het is beslist nuttig om je lever 40-dagen vakantie te gunnen". Onmiskenbaar een reinigend, positief effect.

Als deelnemer ben ik de organisatoren van de "40-dagen" campagne bijzonder erkentelijk. Zij zorgen voor informatieve- en motiverende bijeenkomsten voor deelnemers. Hulde aan hen.

SeniorenRaadBest, waarvan ik voorzitter mag zijn, beveelt de "40-dagen Campagne" sterk aan. Het is algemeen bekend dat bij senioren de mate van alcohol nuttigen een thema is dat blijvende aandacht verdient.

De jaarlijkse campagne in Best heeft zin en waarde. Ik wens alle mede-deelnemers aangename veertig dagen.


Nico Vrijenhoek.


Ontbijtsessie op 2 februari

'Politiek ontmoet Sport '

In de reeks ontbijtsessies die, in samenwerking met alle politieke partijen, wordt georganiseerd, met en voor diverse organisaties en instellingen binnen de gemeente Best, vindt er op vrijdag 2 februari 2018 in de sportkantine van RKVV Best Vooruit een ontmoeting met vertegenwoordigers van alle sportverenigingen en de politiek plaats. Aanvang van de ontbijtsessie is 7.45 uur, eind 10.00 uur.

De ontbijtsessies worden met enige regelmaat georganiseerd gedurende de periode tussen twee (gemeenteraads-) verkiezingen in, vanuit de gedachte dat de politieke partijen niet alleen zichtbaar moeten zijn vlak voor verkiezingen en in het gemeentehuis, maar ook tussentijds en in de gemeente zelf.

Initiatiefnemers Meindert Leutscher (CDA raadslid)en Kees Scheepens (Algemeen Secretaris van Best Vooruit) hebben het thema voor deze sessie 'Sportverenigingen moeten kunnen voortbestaan zonder subsidie van de gemeente' vastgesteld.

Leutscher geeft aan; "Zowel College als gemeenteraad hebben 'Sport voor iedereen in Best' hoog in het vaandel staan. Ook in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zullen de meeste politieke partijen in hun programma aandacht besteden aan de gezondheids- en maatschappelijke functie van sport. Immers, niet alleen voor de fysieke gesteldheid van de inwoners van Best is het bedrijven van sport aan te raden, ook de bindende factor die sport betekent is belangrijk. Sport verzustert en verbroedert, mensen van alle niveaus ontmoeten elkaar bij sport, spelen met en tegen elkaar en leren elkaar daardoor kennen".

Ook de in Best verantwoordelijke wethouder John Verheijen heeft dit initiatief met enthousiasme omarmd en zal bij de sessie aanwezig zijn.

Niet alle sportverenigingen kunnen zichzelf continu bedruipen en hebben de gemeente soms nodig om de mensen in Best aan sport te kunnen laten deelnemen. De mooie accommodaties waarover we in Best beschikken zijn veelal in goede samenwerking tussen gemeente en verenigingen tot stand gekomen.

Het is de bedoeling om in een informele sfeer met elkaar te bespreken hoe het er nu echt, dus in de praktijk, voorstaat met de taken en verantwoordelijkheden van de gemeente en sportverenigingen in Best. Jan Pieter Been, voorzitter van Best Vooruit en gastheer van deze sessie, zal een korte inleiding houden waarna de deelnemers wordt gevraagd om hun suggesties en adviezen te geven terwijl zij het hiervoor genoemde thema bespreken. Net als tijdens de vorige ontbijtsessies zullen er goede adviezen en aandachtspunten voor het gemeentebestuur (Raad en College) en de sportverenigingen in Best uit naar voren komen.

Wilt u als direct betrokkene bij sport in Best en/of als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur aan deze bijeenkomst deelnemen, dan verzoeken wij u, voor een goede inschatting van het aantal deelnemers (maximaal 50), om een korte email met vraag om deelname, naam en –indien van toepassing- instelling, te sturen naar Meindert Leutscher, emailadres; info@leutscherconsult.nl


Reageer als eerste
Meer berichten