Logo groeiendbest.nl
Het oorspronkelijke plan voor de groene wijk Aarle
Het oorspronkelijke plan voor de groene wijk Aarle

Grote financiële risico's bij minder dan 880 woningen

Gemeente loopt op eieren in Aarle

Best houdt, zoals als eerder gemeld, vast aan 880 woningen in de nieuwe wijk Aarle. Het aantal woningen dat eerder voor de wijk was gepland is naar beneden bijgesteld. Mocht Best de 880 woningen niet halen dan dreigen er grote financiële stroppen. Bij de behandeling van de regionale woningafspraken, vorige week maandag tijdens de raadsvergadering, plaatsten veel raadsleden kritische kanttekeningen bij het voorstel. 'Nee' was geen optie, dan zou Aarle van de baan zijn en Best met een nieuw miljoenenverlies worden opgezadeld.

Paul Gondrie, CDA, vond dat wethouder Marc van Schuppen (Best Open) wel een Houdini-act moest uitvoeren om het nieuwe uitbreidingsplan Aarle tot een goed einde te brengen. "Eind jaren 90 zijn we begonnen met 3500 woningen", sprak Gondrie. "We moesten bouwen voor de regio, grond aankopen en investeren. We hebben gedaan wat werd gevraagd. Later is het aantal bijgesteld naar 2000 woningen, toen 1015 en nu 880. De afspraken zijn boterzacht. Wij vinden dat dit het moet zijn, minder woningen kan niet. Ik heb me mateloos gestoord aan de actie van Eindhoven om een bouwoffensief te starten. Ik trek de betrouwbaarheid van Eindhoven dan ook ernstig in twijfel. Ik heb ook geen fiducie dat we compensatie krijgen van andere gemeenten. Als we miljoenen moeten afschrijven, verkeren we in de gelukkige omstandigheden dat we het kunnen. In Dijkstraten hebben we ook al tien miljoen euro moeten afschrijven. We moeten de 880 woningen binnenhalen en er een streep onder trekken. Wij zijn bereid ons verlies te nemen."

Blaren

Leon Kennis (Best Open) vond dat Best op de blaren moet zitten. "De regio schuift de eigen verantwoordelijkheid op ons af. Onze fractie was onaangenaam verrast dat we uit de krant moesten vernemen dat Eindhoven bij monde van wethouder Torunoglu een extra bouwoffensief aankondigde. Alsof iedereen met iedereen moet overleggen, maar Eindhoven toch kan doen wat het zelf wil. Gewoon 1300 woningen extra in 2018 bovenop de 2000 die er al jaarlijks worden opgeleverd. En wij maar soebatten over 180 woningen minder in Aarle, en hoe we die verliezen nou weer moeten compenseren.

Wij voorzien een moeizame start van de samenwerkingsagenda 2018-2025 in het Stedelijk Gebied Eindhoven als Eindhoven ook hier eigenstandig keuzes gaat maken buiten de regionale afspraken om."

Grondpolitiek

Wethouder Van Schuppen legde uit dat de actieve grondpolitiek die Best heeft gevoerd de afgelopen jaren niet is opgelegd.

"We moesten wel zoveel woningen bouwen, maar dat hoefde niet via actieve grondpolitiek. Het is dan lastig om van andere gemeenten bijdragen te vragen. Er is geen fonds gecreëerd waaruit Best bijdragen kan verwachten als het aantal van 880 nog verder naar beneden gaat.

Als dat het geval is kunnen we een beroep doen op andere gemeenten."


Informatie-bijeen-
komsten Hersenz

SWZ en Archipel organiseren ook in 2018 weer informatiebijeenkomsten over Hersenz, de eerste vindt plaats op zaterdag 3 februari van 10 tot 12 uur. Hersenz is het behandelprogramma voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in de chronische fase. Plaats: Gagelbosch, Gagelboschplein 200. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan via http://www.archipelzorggroep.nl/hersenz .

Programma

Tijdens de informatiebijeenkomst gaat een van onze behandelaren in op (niet-aangeboren) hersenletsel en Hersenz en deelt een ervaringsdeskundige zijn of haar eigen verhaal. Aansluitend is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen en een één-op-één gesprek met de aanwezige behandelaren, waardoor er meer op de persoonlijke situatie kan worden ingegaan. Ook professionals, die meer willen weten over dit behandelprogramma, zijn van harte welkom.

Jaarlijks lopen ca. 140.000 mensen hersenletsel op. Het letsel kan ontstaan door bijvoorbeeld een verkeersongeval, een hartstilstand, een ziekte, een hersenbloeding of hersentumor. Niet-aangeboren hersenletsel heeft enorme gevolgen. Niet alleen voor de getroffen persoon zelf, maar ook voor zijn omgeving. Wat voorheen vanzelfsprekend leek, kan nu heel anders zijn.

Hersenz is een multidisciplinaire behandeling gericht op de specifieke gebieden waarop mensen met hersenletsel vaak problemen hebben, zoals fysieke vaardigheden, weinig energie, geheugenproblemen, karakterveranderingen en overgevoeligheid voor prikkels. De behandeling is specifiek voor mensen met hersenletsel in de chronische fase die niet (meer) in aanmerking komen voor revalidatie. Hersenz kan tegelijkertijd, of in samenwerking met een eerstelijns behandeling plaatsvinden. Hersenz is er ook voor de partner, kinderen of andere naasten. Met ruim twee jaar ervaring, is duidelijk dat mensen met de behandeling van Hersenz écht verder komen.

In de regio Eindhoven bieden SWZ en Archipel samen de behandeling van Hersenz aan.

Reageer als eerste
Meer berichten