Logo groeiendbest.nl

Burgemeester Ubachs

Mensen hebben geen hekel aan verandering. Ze hebben een hekel aan veranderd worden.

2018 staat voor de deur. Zoals altijd een natuurlijk moment om vooruit te kijken. Vooruitkijken kan echter niet zonder een verleden, een terugblik. De wereld om ons heen verandert steeds sneller. Dat wat gisteren gebruikelijk was, is morgen achterhaald. Is dit verkeerd? Ik ben van mening van niet. Vooruitgang is per definitie verandering.

Ook in 2017 is in Best door raad, college en ambtenaren aan vele onderwerpen gewerkt. Dat doen we gelukkig steeds vaker samen met u, de inwoners van Best. Ook Bestse organisaties en ondernemers spelen een grote rol. Dat is mooi.

Samen met u stelden we een visie vast. De visie gaat over Bestuurlijke toekomst van Best. Wat komt er de komende jaren op Best af en hoe pakken we dat samen op? Met deze vragen ging u aan de slag, samen met de gemeente. Die samenwerking leverde mooie momenten op, zoals bij de Burgertop in juli.

De visie op de toekomst van Best geeft ons richting. Dat is fijn, want veranderen zonder doel en richting kan je stuurloos maken. In maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Nog steeds hét moment om uw stem te laten horen. Wat wilt u behouden, wat ziet u graag anders? Welke partij sluit het beste bij uw wensen aan? Belangrijke vragen, die resulteren in uw stem voor een partij. Samen vormen zij straks een nieuw gemeentebestuur. De visie geeft onze nieuwe raad en college een kader mee.

In oktober organiseerden WBO (Welzijn Best Oirschot), het GOEB (Gezamenlijk overleg erkende bewonersoverleggen) en de gemeente
Best een avond voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan zijn wijk. De opkomst was groot en er meldden zich enkele toekomstige
buurtverbinders. Mensen die zich in willen zetten voor Best, voor hun wijk en haar inwoners. Op dit moment volgen zij een training. In 2018 gaan zij de wijken in. Zowel digitaal als op straat gaan zij samen met u aan de slag om de handen ineen te slaan. Een mooi verandering
die op stapel staat en samenwerken daadwerkelijk handen en voeten geeft. Ik kijk er naar uit!

Ook in de leefomgeving zijn veranderingen duidelijk zichtbaar. Het centrum heeft met diverse aanpassingen een nieuwe verkeersroute. De Nazarethstraat is aangepast en gemoderniseerd. Een verandering met vele voordelen. Ook zijn in Dijkstraten, Steegsche Velden en veel andere plaatsen nieuwe woningen opgeleverd met nieuw woonplezier.


Ook 2018 brengt weer nieuwe ontwikkelingen. Soms niet meteen in volle omvang zichtbaar als ze zich aandienen. Het is aan een ieder om
hiermee op zijn eigen wijze om te gaan.

Ik wens u allen sfeervolle feestdagen en een bijzonder goed en gelukkig 2018 toe.

Reageer als eerste
Meer berichten