Logo groeiendbest.nl

Bestenaren blikken terug en kijken vooruit in kerstkrant 2017

Elk jaar laat Groeiend Best Bestenaren en bij Best betrokkenen, die op de een of andere manier in het afgelopen jaar iets hebben betekend voor de gemeenschap of opmerkelijk in het nieuws waren, terugblikken op het jaar dat bijna achter ons ligt en vooruitkijken naar het jaar dat komt. 

2017 is een jaar waarin de economie verder aantrok. Er werden bijvoorbeeld meer woningen gebouwd en verkocht en de werkloosheid daalde. 
Toch zijn er sectoren waar de nood nauwelijks afnam. De zorg voor onze medemensen blijft roepen om veel meer aandacht en steun, financieel en in daadkracht. Met name de zorg voor ouderen schiet vaak schromelijk tekort. Na stevige bezuinigingen zijn er weer  meer handen nodig aan bed, maar veel zorgverleners verlaten de sector vanwege de werkdruk en de lage beloningen.
Het onderwijs laat nadrukkelijk horen dat de maat vol is. Ook hier is de werkdruk hoog en de vergoeding voor het werk laag. 
Wereldwijd lijken de spanningen op te lopen. Denk maar aan de verhoudingen tussen de VS en Noord-Korea. Ook in het Midden-Oosten en Afrika zijn de bedreigingen groot. Allemaal zaken die aandacht en bezinning verdienen. Kerstmis is bij uitstek een periode van nadenken, een feest waar huiselijkheid, warmte en gezelligheid voorop staan. Even stil staan na de drukte van alle dag en de weldadige invloed die van Kerstmis uitgaat op je in laten werken. Even pas op de plaats maken en oog hebben voor de mensen in de nabije omgeving, maar toch ook de realiteit van alledag niet uit het oog verliezen.

Reageer als eerste
Meer berichten