Logo groeiendbest.nl

Leo Bisschops nieuwe voorzitter KBO-Brabant

Leo Bisschops is vorige week in de Algemene Vergadering benoemd tot nieuwe voorzitter van KBO-Brabant, met 130.000 leden de tweede seniorenvereniging van Nederland en tevens de grootste vereniging van de provincie. Gevraagd naar zijn motivatie voor het voorzitterschap van KBO-Brabant zegt Bisschops: "Wat voor mij de doorslag gaf, is enerzijds dat het mij gegeven is dat ik deze dingen nog kan doen en anderzijds dat ik het gevoel heb dat ik iets kan betekenen. Veel actuele maatschappelijke vraagstukken gaan over ouderen. Ik draag er graag aan bij dat hun perspectief goed vertegenwoordigd is in de discussie over bijvoorbeeld de zorg, pensioenen, dementieproblematiek, levenseindevraagstukken en de rijkstaken die naar de gemeenten zijn gegaan. Vanuit mijn ervaring als adviseur op deze thema's, als wethouder, en vanwege mijn regionale en landelijke netwerk, denk ik dat ik daarbij van meerwaarde kan zijn. Ik wil graag mensen die iets nodig hebben verbinden met mensen die de benodigde kwaliteiten hebben. Dat gebeurt binnen KBO-Brabant volop: gepensioneerde juristen die andere ouderen adviseren, vrijwilligers die andere ouderen helpen met hun belastingaangiftes, het aanvragen van toeslagen, het leren omgaan met de computer en internet, en vergeet onze vrijwillige Wmo-cliëntondersteuners niet."

Loopbaan Leo Bisschops werd in 1943 geboren in Sassenheim. Na het behalen van zijn doctoraal pedagogiek was hij onder meer directeur van de Stichting Jeugd en Gezin en plaatsvervangend directeur Jeugdbeleid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Van 2002 tot 2010 was hij wethouder Sociale Zaken en Welzijn in de gemeente Best en sinds 2014 raadslid namens de partij Lokaal Best. Bisschops is daarnaast voorzitter van de Stichting Alzheimer Zuidoost Brabant en was eerder onder meer bestuurslid bij de Vereniging Nederlandse Bedevaart, de Zorgketen Dementie Eindhoven en de Stichting Ambulante Fiom. Bisschops stopt vanwege de nieuwe functie met het raadswerk in Best. "Ik werk het netjes af tot aan de verkiezingen voor de gemeenteraad. Daarna houdt Lokaal Best op te bestaan."

Reageer als eerste
Meer berichten