In Best werd op donderdag 20 mei de eerste twee van dertig hectare veldbonen voor plantaardige vleesvervangers feestelijk ingezegend.
In Best werd op donderdag 20 mei de eerste twee van dertig hectare veldbonen voor plantaardige vleesvervangers feestelijk ingezegend. (Foto: )

Veldproef met veldbonen van start gegaan in Best

Heel Nederland praat over eiwitvervangers van eigen bodem. In Best gebeurt het. Daar werd op donderdag 20 mei de eerste twee van dertig hectare veldbonen voor plantaardige vleesvervangers feestelijk ingezegend. De veldproef zet in op een korte keten die bijdraagt aan de eiwittransitie. Van boer tot bord en van veldboon tot vleesvervanger wordt kennis en technologie gedeeld.

BEST - De marktvraag naar plantaardige eiwitten groeit. Maar de grondstoffen, zoals soja, komen vaak van buiten Nederland. Uit de praktijk blijkt dat meer plantaardige eiwitten van Hollandse bodem nog niet zo makkelijk is. Daarom zet een uniek consortium van Agrifirm, ZLTO, Herba Ingredients en ME-AT de tanden in deze uitdaging. Zij willen samen een bijdrage leveren aan de plantaardige eiwittransitie richting een duurzame voedselketen voor toekomstige generaties.
Dit jaar wordt er 30 hectare ingezaaid. De ambitie is dat het areaal in vijf jaar gaat groeien naar 1000 hectare veldbonen. “Bij een verantwoorde voedselketen past lokale eiwitproductie en juist dat is een groeimarkt voor Nederlandse telers. Die groei zit zowel in de veevoer toepassing als in de humane consumptie. Met dit keteninitiatief onderzoeken we of deze keten toekomst heeft en we dit kunnen verzilveren voor onze telers. Hiervan is sprake als we, door het delen van kennis en technologie, het rendement uit de teelt omhoog krijgen en dit kunnen combineren met de gunstige effecten van vlinderbloemige gewassen op de biodiversiteit en bodem.” vertelt Willem Unger (Directeur Plantaardig bij Agrifirm).
Een nieuwe teelt heeft tijd nodig. De komende maanden zullen er meer veldproeven ontkiemen op Hollandse akkers. De veldbonen worden gezaaid op verschillende grondsoorten en binnen uiteenlopende teeltplannen. Akkerbouwers worden gestimuleerd en begeleid om veldbonen succesvol te telen. Intussen komen er ook betere veldbonenrassen beschikbaar. De bittere boonachtige smaak wordt verminderd om zo beter aan te sluiten bij de marktbehoefte. Kristof Pittery is vanaf het eerste uur betrokken (directeur Herba Ingredients): “We zijn ervan overtuigd dat dit vergeten gewas een belangrijke rol zal spelen om in te staan voor onze eigen eiwitbronnen en zo mee zal helpen onze ecologische voetafdruk te verminderen.”
Na de oogst en optimale opslag worden de eiwitten op een natuurlijke wijze gezuiverd uit de bonen en bewerkt tot smaakvolle plantaardige vleesvervangers. De ambitie is om de eerste producten in 2022 in het winkelschap te hebben.

Meer berichten