<p>Een artistieke impressie van Mon Repos. De architect brengt de contouren en de karakteristieke voorgevel in de oorspronkelijke gedaante terug.</p>

Een artistieke impressie van Mon Repos. De architect brengt de contouren en de karakteristieke voorgevel in de oorspronkelijke gedaante terug.

(Foto: Architect Cornelis van de Ven)

Mon Repos in oude glorie hersteld

Na jaren van overleggen en plannen maken, gaat nog dit jaar de bouw van Mon Repos aan de Hoofdstraat van start. Het voormalige dubbele woonhuis, dat afgebroken moest worden vanwege de slechte staat, wordt herbouwd in zijn oorspronkelijke vorm.

door Theo Louwers

Best - Naast dit gebouw verrijst een appartementengebouw dat Residence Mon Repos gaat heten en een vrijstaande Poortwoning. De ontwerpen zijn van architect Cornelis van de Ven, de aannemer is Van Laarhoven Bouw.

Cornelis van de Ven, architect en eigenaar van villa Mon Repos, betreurde het dat het historische pand toch gesloopt moest worden. “Het deed pijn om te zien hoe de villa erbij stond, vreselijk was het”, sprak Van de Ven eerder. “Langzaam maar zeker doken nieuwe feiten op. Slopen van het pand was een onontkoombare stap. Afbreken en herbouwen volgens het oude plaatje was mijn insteek.” Van de Ven, ook stadsbouwmeester van Best, kocht het terrein aan de Hoofdstraat met de oude villa erop. Hij ontwikkelde plannen om het pand in oude luister te herstellen en om tevens een appartementengebouw en een vrijstaande woning te bouwen op het perceel.

Funderingen

“In de periode dat IBC van het pand gebruik maakte, is alles ‘weggestript’. We kwamen een enorme warboel van lukraak geplaatste stalen balken en kolommen tegen. De zijgevels, achtergevels en daken waren naar willekeur opengebroken en verbonden met de gebouwen eromheen. Op de funderingen waren puntlasten aangebracht die voor tal van onherstelbare scheuren en verzakkingen hebben gezorgd. De voorgevel bolde 6 tot 10 centimeter naar buiten uit. Terugduwen met behulp van vijzels was niet te doen. De funderingen liepen niet gelijk en alles rustte op een slappe leemlaag. Om op een goede laag te kunnen bouwen, gaan we nu schroefpalen van 18 meter lang plaatsen.”

Oorspronkelijke gedaante

De architect brengt de contouren en de karakteristieke voorgevel van Mon Repos in de oorspronkelijke gedaante terug. De natuurstenen elementen van het oude pand zijn opzij gelegd om als model te dienen. “We bouwen het pand met bakstenen in de kleur en het formaat zoals die vroeger ook waren gebruikt. Wij maken het pand geschikt voor de 21ste eeuw. Het pand voldoet straks aan de hoogste isolatie- en geluidseisen.”

Het pand aan de Hoofdstraat werd gebouwd in 1885 en in 1903 uitgebreid. Voor de bouw van de Sint Odulphuskerk in 1880 werd een ervaren steenhouwer en uitvoerder aangetrokken: Henri J. Troupin. Ook voor de bouw van de kerktoren alsmede het eerste gedeelte van het klooster werd steenhouwer Troupin als aannemer ingeschakeld. Het beviel hem in Best kennelijk zo goed dat hij in 1884 besloot een woonhuis voor zichzelf te bouwen.

Nieuwe eigenaar

Rond de eeuwwisseling wordt burgemeester Fred Dobbelaere de nieuwe eigenaar. In 1903 laat hij het huis met een in stijl identieke woning aan de rechterzijde uitbreiden. Het pand werd in 1918 door burgemeester Dobbelaere verkocht aan de R.K. Schoolvereniging. De burgemeester bleef in het linker deel wonen en in het rechter deel werd de R.K. school Sint Bernardus ondergebracht vanwege een schoolstrijd tussen openbare school en katholiek onderwijs. In 1929 werd het pand verkocht aan klompenfabrikant Jos van de Ven. Het rechter deel werd bewoond door de familie Wessels.

Nieuwbouw

Van de in totaal negen luxe en zeer ruime en comfortabele koopwoningen zijn er nog drie beschikbaar. De appartementen beschikken elk over een eigen ruim koetshuis met zolder, een of meer parkeerplaatsen, en worden uitgerust met royale, beschutte balkons. De bewoners kunnen gebruik maken van de gezamenlijke, geheel aangelegde tuinen.

De appartementen worden gasloos, met luchtwarmtepompen en zonnepanelen verwarmd. Op de begane grond van Residence Mon Repos zijn twee kleine winkelruimtes of kantoren gepland. De vrijstaande Poortwoning komt in een hoek van de tuin.

Meer berichten