<p>Op de foto van links naar rechts: Ronald Hendriks (voorzitter personeelsvereniging) Burgemeester Ubachs, Jaap Koole (oudstgediende) en Ferdy van de Sande (posthoofd brandweer Best).&nbsp;</p>

Op de foto van links naar rechts: Ronald Hendriks (voorzitter personeelsvereniging) Burgemeester Ubachs, Jaap Koole (oudstgediende) en Ferdy van de Sande (posthoofd brandweer Best). 

(Foto: Marijke Vermeulen)

Brandweer Best viert 90-jarig bestaan

Op dinsdag 18 mei heeft Burgemeester Hans Ubachs de brandweer van Best gefeliciteerd met haar 90-jarig bestaan. Burgemeester Hans Ubachs reikte een groot stuk gebak uit aan de ‘oudstgediende’ van het huidige brandweerkorps, Jaap Koole. Deze feestelijke gebeurtenis werd met het oog op de huidige maatregelen in een klein gezelschap gevierd.

BEST - De brandweer van Best bestaat uit een 30 tellend vrijwilligerskorps die dag en nacht klaar staan voor de gemeenschap in Best en omstreken. Meer dan 250 keer per jaar rukt de brandweer uit. Het huidige korps bestaat uit veel verschillende persoonlijkheden en achtergronden, waarbij mannen en vrouwen naast hun eigen baan het maatschappelijke doel dienen. Het korps bestaat uit politieagenten, bouwvakkers, directeuren, gemeentewerkers, vuilnismannen, schilders, engineers en ga zo maar door. Maar als de brandweerpieper gaat, dan is iedereen direct brandweerman -of vrouw. Ieder neemt dan zijn of haar rol in en dan telt alleen het resultaat om mens en dier zo snel mogelijk te helpen. Inzetten voor de brandweer is een levenswijze waarbij men dient om te gaan met veel verdrietige en heftige gebeurtenissen.

Geschiedenis

De brandweer van Best is ontstaan uit de vroegere ‘Boschbrandweergroepen’. Deze stonden onder bevel van de commandant, of één van de twee Boschbrandmeesters en deze hadden elk een minimale bezetting van elk 15 personen. Op 27 april 1931 werd de eerste grote stap gezet in de oprichting van het huidige vrijwillige brandweerkorps van Best. Toenmalig burgemeester Strik schreef alle brandweerlieden van de twee Boschbrandweergroepen in de regio de volgende brief: ‘Het zou mij zeer aangenaam zijn van U te vernemen of Gij bereid zijt lid te worden van de in deze gemeente op te richten vrijwillige brandweer. Voor Uwe aanmelding als zoodanig kunt U van aangehecht formulier gebruik maken, hetwelk U binnen drie dagen verder ingevuld aan mij gelieve terug te zenden.’

Naar aanleiding van deze brief meldden diverse vrijwilligers zich aan, waaronder veel leden van de oude Boschbrandweergroepen. Op 16 mei 1931 was het zover… Burgemeester en Wethouders hadden de ‘Reorganisatie Vrijwillige Brandweer’ rond. In de handgeschreven notulen staat het volgende: ‘Met algemene stemmen wordt besloten de Vrijwillige Brandweer dezer gemeente te rekenen te zijn ingegaan op 16 Mei 1931, te reorganiseren, door met ingang van dien datum het als toen in functie zijnde personeel eervol ontslag te verlenen en de navolgende personen te benoemen (twee lijsten met elk 17 personen erop volgden).’

Bombardement

Het eerste onderkomen van de brandweer zat in een inpandige garage van het gemeentehuis uit 1903. Dit gemeentehuis stond op dezelfde plaats als het huidige gemeentehuis en heeft dienst gedaan tot oktober 1944. Toen werd het onherstelbaar beschadigd na een oorlogsbombardement van de Amerikanen. Het doelwit van de bommenwerpers was het nabijgelegen Koetshuis waar de Duitsers hun ‘zenuwcentrum’ hadden gevestigd. De oorlog was - hoe raar het ook klinkt - een bloeiperiode voor de Bestse Brandweer. Veel vrijwilligers meldden zich aan om zo de ‘Arbeitseinsatz’ (gedwongen arbeidsinzet) te ontlopen. De meeste mensen hadden deze tip gekregen van burgemeester Groffen of van de ondergrondse. Na de oorlog werd de brandweerspuit gehuisvest in een grote schuur achter bakkerij van Kronenburg, schuin tegenover de kerk in de Hoofdstraat. Dit kwam dus omdat het gemeentehuis door een bombardement van de geallieerden verwoest was en dus ook de brandweergarage in puin lag.

Op 6 november 1948 keurde de gemeenteraad de aankoop van een dubbelwandige barak van 42 bij 13 meter voor de prijs van 5.000 gulden goed. Het voorste gedeelte van deze barak werd in 1948 ingericht als brandweerkazerne in combinatie met de buitendienst van Gemeentewerken. In deze brandweerkazerne werd in 1953 het eerste gemotoriseerde voertuig gestald, een oud Brits legervoertuig. Dit was een hele verbetering, want tot dan toe beschikte de brandweer over een brandweerspuit op een kar die door een paard getrokken moest worden. In 1955 kocht de gemeente in de Stationsstraat een oud bedrijfspand. Dit pand werd omgetoverd van klompenfabriek tot een heuse brandweerkazerne. Deze werd op 18 februari 1956 in gebruik genomen. Deze kazerne heeft dienstgedaan tot de ingebruikname van de nieuwe brandweerkazerne aan de Willem de Zwijgerweg op 17 september 1997.

Dieptepunten

In de 90 jaar dat de brandweer in Best bestaat, zijn er enkele dieptepunten te betreuren geweest. Tijdens de actieve dienst heeft de brandweer drie collega’s verloren. Paul Schouten verongelukte tijdens een noodlottig incident op dinsdag 31 mei 1977 en stierf op donderdag 2 juni 1977, hij was 38 jaar oud. De huidige kazerne van Best draagt op de dag van vandaag nog steeds zijn naam, Paul Schouten kazerne. Joop van Heesewijk stierf aan een ernstige ziekte op 2 februari 1979, hij was 44 jaar oud. Op 18 augustus 2018 stierf Lody Rooijackers na een kort ziekbed. Lody was slechts 28 jaar oud. De binnenplaats van de kazerne is vernoemd naar Lody, met de naam Lody Rooijackers plein.

Hoogtepunten

In de geschiedenis van brandweer Best zijn er gelukkig ook vele geslaagde reddingsacties, blus inzetten en dienstverleningen verricht. Hierin zijn tal van mensen en dieren levens gered waarbij de inzet en motivatie altijd hoog is geweest. Brandweer Best staat tevens in de absolute landelijke top van de brandweerwedstrijden. Tijdens deze wedstrijden gaan alle brandweerkorpsen de strijd met elkaar aan. Zo werd brandweer Best maar liefst zeven keer landskampioen (1985, 1992, 1993, 1995, 1996, 2003 en 2019). Deze unieke prestatie is slechts door vijf andere korpsen evenaart.

Grootste in de regio

De toekomst van de brandweer in Best ziet er op dit moment rooskleurig uit. Vooral gezien het feit dat Best met trots de grootste vrijwilligerspost in de regio is met zeer gemotiveerde brandweermannen en vrouwen. Iedere week wordt er gedisciplineerd geoefend, waarbij de vaardigheden meerder malen per week in uitvoering worden gebracht. De gemeenschap van Best mag dan ook vertrouwen op de kundigheid en de motivatie van haar brandweer. Waarbij de korpsleden dag en nacht klaar staan, naast zijn of haar normale baan.

Meer berichten