<p>Mevrouw M.W.A.M. (Tiny) Hendrikx-Bloks (75 jaar) &ndash; Lid in de Orde van Oranje-Nassau.&nbsp;</p>

Mevrouw M.W.A.M. (Tiny) Hendrikx-Bloks (75 jaar) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

(Foto: Freke van der Esch fotografie)

Tiny Hendrikx ontvangt lintje voor bijzondere bijdrage Bestse gemeenschap

Tiny Hendrikx is op haar zestiende jaar al begonnen met vrijwilligerswerk bij de Mariagaarde, Antonius van Paduaparochie. Bij Scouting Frama is ze in 1963 gestart als welpenleidster en doorgegroeid naar akela. Ze was district commissaris in de regio Eindhoven.

BEST - In 1973 heeft ze samen met vijf dames de peuterspeelzaal ’t Hummeltje opgezet. Ze zijn gestart op de zolder van het buurthuis Kadans. Ze is jaren leidster geweest en regelde de groepen. Ze hield zich ook bezig met de inrichting en spelmateriaal.

Op de Pius X school is ze hulpouder en lid van de ouderraad geweest. Zes jaar lang heeft zij de schoolverlaterskampen mede georganiseerd en is als leiding mee geweest op kamp. Ze heeft 25 jaar voor de Hartstichting en een aantal jaren voor de Nierstichting en het Brandwondencentrum gecollecteerd.

Mantelzorger
23 jaar lang is ze lid geweest van de ziekenbezoekgroep (Antoniusparochie). Ze ging thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis op bezoek om eenzaamheid te voorkomen. Ze organiseerde veel activiteiten en zat ook in het vrijwilligersplatform. Op verzoek van de kapelaan heeft ze zich ontfermd over een Hongaarse dame. In de loop der jaren heeft ze de volledige verzorging voor haar rekening genomen (mantelzorger), inclusief het regelen van de uitvaart.

Huize Nazareth
In 1990 heeft ze samen met een collega de dagbesteding voor ouderen opgezet. Zij hadden hun "huiskamer" op de tweede etage in het verzorgingshuis Huize Nazareth. De dagbesteding was een groot succes. Ze zat ook in de cliëntenraad. Vanaf haar pensioen is ze intensiever gaan helpen in het verpleeghuis de Kanidas. Ze begeleidt mensen in het verpleeghuis bij verschillende activiteiten, zoals de kerkdiensten.

'Tussen de Torens'
Ze was sinds 2005 voorzitter van de bewonerscommissie ‘Tussen de Torens’. Als niet-bewoner was haar inzet en betrokkenheid enorm. Vorig jaar in mei is zij na vijftien jaar gestopt als voorzitter. Vanaf 2012 zorgde zij samen met haar man voor een aangetrouwde tante (mantelzorg). De tante is eind 2020 overleden.

Medemens
Tiny Hendrikx heeft al vanaf haar zestiende jaar een bijzondere bijdrage geleverd aan onze Bestse gemeenschap. Zij observeert, signaleert en denkt mee, maar gaat er vooral mee aan de slag om iets te kunnen betekenen en nieuwe activiteiten op de zetten. Vanaf 1963 tot 1984 vooral voor haar kinderen en daarna om het onze (meestal oudere, kwetsbare) medemens naar de zin te maken.

Meer berichten