<p>Zonder extra financi&euml;le ondersteuning lijkt de Culturele Hotspot niet langer in beeld als lesplaats en zitten 18 docenten en zo&rsquo;n 300 leerlingen van CultuurSpoor Best mogelijk zonder leslocatie.&nbsp;</p>

Zonder extra financiële ondersteuning lijkt de Culturele Hotspot niet langer in beeld als lesplaats en zitten 18 docenten en zo’n 300 leerlingen van CultuurSpoor Best mogelijk zonder leslocatie. 

(Foto: CultuurSpoor Best)

Vragen over subsidie Culturele Hotspot

Docenten en cursisten van CultuurSpoor Best maken zich grote zorgen over het continueren van de lessen in de Culturele Hotspot in het nieuwe schooljaar. Zonder extra financiële ondersteuning lijkt de Culturele Hotspot niet langer in beeld als lesplaats en zitten 18 docenten en zo’n 300 leerlingen zonder leslocatie. 

Door Theo Louwers

BEST -  “Deze bijwerking van de nieuwe regeling laat een grote groep muziek-, dans- en musicalleerlingen daardoor in de kou staan en dat is ongewenst”, sprak mevrouw Ivanow-Seinstra namens het docententeam vorige week op de raadsavond in bij de behandeling van de subsidieregeling Culturele Hotspot. Het team muziek- en dansdocenten van CultuurSpoor Best wil de raad graag attenderen op een aantal aanbevelingen en vragen die zij vanuit hun expertise als directe uitvoerders hebben.
“De docenten pleiten voor en vragen om: een langere periode dan 4 jaar subsidie ondersteuning per leerling”, aldus Ivanow. “Veel talentvolle leerlingen zullen anders vanwege de hoge kosten toch na 4 jaar afhaken voor het vervolg van hun culturele opleiding. Hiermee wordt de kweekvijver voor talent en het huidige betaalbare cultuuronderwijs bij CultuurSpoor weer verder ingeperkt.”

Aanbevelingen & vragen
- Leerlingen woonachtig in de gemeente Best gaan wellicht in eerste instantie meer betalen dan leerlingen uit andere plaatsen. Na vier jaar zou dat tot nog grotere verschillen leiden in lesprijzen onder aan de streep.
- Gesubsidieerde leerlingen gaan na 4 jaar net zoveel betalen als leerlingen uit andere plaatsen. Leerlingen uit omliggende gemeentes kunnen na 4 jaar wel subsidie blijven genieten vanuit de eigen gemeente. Dit schept ongelijkheid.
- Uitbetaling van de subsidie direct aan het begin van het seizoen aan cursisten. Cursisten kunnen hoge lesprijzen niet in één keer voldoen zonder termijnenbetalingen.
- De meeste docenten van CultuurSpoor Best komen niet uit Best zelf. We vragen om de voorrang voor cultuuraanbieders uit Best van uitzonderingen te voorzien indien de docenten zelfstandig gaan opereren.
- Het uitbreiden van de disciplines muziek, dans & musical werkt mogelijk beperkend voor latere instroom muziek- en dansponderwijs als er al een rugzakaanvraag is gedaan voor een andere discipline. Verzoek om het mogelijk te maken om halverwege het jaar een eerdere subsidie in te kunnen ruilen voor een hogere bijdrage die nodig is voor muziek, theater of dans.
- Komt er de garantie dat de gemeente het portal voor het indienen van aanvragen en facturen in september 2021 gereed heeft en cursisten hun factuur direct kunnen uploaden en snel worden geholpen?
- Muziekscholen zijn bijna uit het straatbeeld verdwenen. Daardoor is voor veel mensen de drempel erg hoog om een muziekinstrument te bespelen. Zonde. Daarom willen wij de muziekscholen weer terug in onze samenleving. In IJsland, België en Duitsland zijn goede voorbeelden zichtbaar van extra investeringen in een goede infrastructuur voor cultuureducatie en de vele voordelen die dat oplevert zoals het bieden van kansengelijkheid en talentontwikkeling. Zeker in deze periode van thuisonderwijs is kunsteducatie met de bijbehorende faciliteiten een mensenrecht.”

Kritisch
Alex Le Mat, burgerraadslid voor de PvdA, liet zich kritisch uit over het subsidievoorstel van het college. “De gemeente scoort slecht met het cultuurbeleid”, sprak hij resoluut: “Ik ben niet positief over de subsidieregeling en betreur het voorstel van het college.”
Veronique Zeeman (Best Open) vond dat te weinig is onderzocht of er andere mogelijkheden zijn om de leegstaande uren van het pand aan het Raadhuisplein te vullen. “We willen tijd kopen om dat verder uit te zoeken”, zei ze.
Ook Wouter Bondt (ChristenUnie) worstelde met het huidige raadsvoorstel. “We moeten kijken welke kansen er zijn.”
De coalitiepartijen daarentegen hadden minder moeite met het raadsvoorstel. “Ik ben er blij mee”, gaf Teuntje Berkhout (Jongerenpartij) aan. “Ik zeg dan ook nee tegen het voorstel om 40.000 euro extra te geven. Niet meer geld in stoppen.”
Gaston Slagers (CDA) vond dat er doorgepakt moet worden en volgens Niels Govers (VVD) is 40.000 euro extra geen oplossing. Zo tekent zich een meerderheid van de raad af die voor het voorstel is. Op 19 april wordt er in de raadsvergadering een besluit genomen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden